BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Virčíková Mária
Tytuł
K niektorým problémom terminologického vymedzenia pedagogických kompetencií
On Some Problems of the Terminological Definition of Pedagogic Competencies
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 139-148, bibliogr. 9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Kompetencje, Pedagogika, Profesjonalizm, Jakość kadry nauczycielskiej, Kwalifikacje zawodowe
Competences, Pedagogy, Professionalism, Quality of the teaching staff, Professional skills
Uwagi
summ.
Abstrakt
The content of the article is focused on theory of pedagogic competencies. In this paper, the writer discusses about the theoretic resource and terminology of teacher´s professional competences. She also describes the term competence, ability, qualification and differences between them and offers various points of views. The contribution deals with the theoretic resource and terminology of teacher´s professional competences. It describes the term competence and offers various views on their categorization and classification. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Černotová, M. 2002. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní a kompetencie učiteľa. In.: Zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou. FF PU Prešov.
  2. Darák, M., Ferencová, J., Šuťáková, V. 2007. Učebné kompetencie žiakov v kontexte školskej edukácie. Prov: FHPV.
  3. Hupková, M., Petlák, E. 2004. Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: IRIS.
  4. Kasáčová, B. 2004. Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove.
  5. Kol. Autorov. 2006. Profesijný rozvoj učiteľov. Prešov: Metodickopedagogické centrum v Prešove
  6. Kyriacou, CH. 2008. Klíčové dovednosti učitele (Cesty k lepšímu vyučování). 3. vydanie, Praha: PORTÁL.
  7. Pavlov, I. 2002. Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v kontinuálnom vzdelávaní. In.: Zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou. FF PU Prešov.
  8. Veteška, J., Tureckiová, M. 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: GRADA.
  9. Zákon č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu