BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomanek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie telematyki w podnoszeniu efektywności systemów bezpieczeństwa i obronności państwa na przykładzie optymalizacji kosztów transportu policji
Use of Telematics to Increase the Effeciveness of Security and Defense of State - an Example of Optimization of the Transport Costs in the Police
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 740-748, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Telematyka, Efektywność, Systemy bezpieczeństwa, Obronność, Państwo, Optymalizacja kosztów, Transport, Policja
Telematics, Effectiveness, Security systems, Defences, State, Cost optimization, Transport, Police
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe zamierzenia badawcze, specyfikę przedmiotu badań oraz proponowany model optymalizacji kosztów Policji. Podstawowym aspektem innowacyjności omawianego przedsięwzięcia jest próba przeniesienia doświadczeń w zakresie zastosowań telematyki transportu w biznesie na grunt specyficznych jednostek sektora publicznego. Dotyczy to nie tylko kwestii technicznych, ale zwłaszcza organizacyjnych związanych z rolą logistyki w realizacji zadań publicznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. (fragment tekstu)

Logistics costs are a major expense accounts departments responsible for national security. Experience in business can be used, but must take into account the specificities of the public sector. In the research project, which was presented in the article, will develop telematics solutions that significantly will decrease transport costs in the Police. In particular, they will be monitoring systems to control fuel consumption. In addition, the project will be prepared for organizational changes that will allow for the reduction of other logistics costs and increase staff motivation(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziewicka K.: Automatycznie, "Polska Gazeta Transportowa" 2011, nr 1.
  2. Grygierczyk Ł.: Korzyści i koszty telematyki w transporcie na przykładzie systemów zarządzania flotą, AE, Katowice 2010 (niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem R. Tomanka).
  3. Sobolewski K.: Potencjał nawigacji, "Euroflota" 2009, nr 10.
  4. Trela A.: Analiza kosztowa i wydatkowa funkcjonowania Policji w 2009 r. Priorytety finansowe na 2010 r., KGP, Legionowo 11-12.02.2010 (niepublikowana prezentacja ppt).
  5. Wilkiel W.: Pełny nadzór, "Euroflota" 2009, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu