BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartini-Twardowska Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Kowal Radosław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Twardowski Zbigniew (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Kierunki wykorzystania komputerowo wspomaganej inteligentnej analizy przyczynowej w modelowaniu strategii stabilnego wzrostu grup kapitałowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania, 2007, s. 103-112, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie strategiczne, System wczesnego ostrzegania, Grupa kapitałowa
Decision Support Systems (DSS), Strategic management, Early warning system, Capital group
Abstrakt
Strategiczny cel organizacji gospodarczej, jakim może być np. wzrost udziału w rynku wymaga utrzymania określonej stopy wzrostu sprzedaży. Zakładając utrzymanie stałej struktury kapitałowej, realizacja tak określonego celu musi zapewnić finansowanie wzrostu sprzedaży ze źródeł wewnętrznych. Bilansowanie zapotrzebowania na fundusze z wewnętrzną podażą środków w kontekście planowanej dynamiki wzrostu stopy sprzedaży staje się w takim ujęciu narzędziem realizacji celów strategicznych. Krytycznymi determinantami realizacji celu są tu rentowność, polityka dywidend oraz docelowa struktura kapitałowa. Decyzje operacyjne nakierowane na realizację celów krótkoterminowych mogą kolidować z założonymi celami długoterminowymi (np. konieczność finansowania obrotu ze źródeł zewnętrznych). Każdorazowo wymagana jest więc informacja umożliwiająca podejmowanie decyzji korygujących ewentualne odchylenia w realizacji celów. Wychodząc od klasycznego modelu decyzyjnego H. Simona (1982), poszczególne fazy procesu zarządzania strategicznego grupą kapitałową można odwzorować w kolejnych fazach procesu podejmowania decyzji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Obłój K., 2001: Strategia organizacji. PWE, Warszawa.
  2. Klasik A., 1993: Planowanie strategiczne. PWE, Warszawa.
  3. Rutkowski A., 2003: Zrównoważone tempo wzrostu firmy. W: J. Duraj (red.): Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
  4. Pluta W., 2002: Wykorzystanie metody wzrostu "podtrzymanego" do określenia polityki finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: D. Zarzecki (red.): Zarządzanie finansami, klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia. T. II. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  5. Binbasioglu M., Zychowicz E., 1998: Knowledge-Based Management Support: An application of Diagnostic Reasoning to Corporate Financing Decisions. Int. Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance and Management, no 7.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu