BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brycz Marcin (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ polityki łagodzenia ilościowego na zaburzenie wzrostu zrównoważonego na przykładzie Stanów Zjednoczonych
Quantitative Easing Policy and Sustainable Development - Evidence from the United States
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 7-15, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Płynność finansowa, Podaż pieniądza, Wzrost cen
Sustainable development, Financial liquidity, Money supply, Price increase
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem rozważań jest przedstawienie wpływu potencjalnych skutków polityki łagodzenia ilościowego na zaburzenia rozwoju zrównoważonego w Stanach Zjednoczonych. Założono, że skup obligacji skarbowych przez Rezerwę Federalną może powodować zjawisko pułapki płynności, a więc sytuację, gdy dodatkowe pieniądze w gospodarce narodowej nie powodują wzrostu inflacji bazowej oraz nie pobudzają wzrostu gospodarczego. Elementy pułapki płynności powodują z kolei wzrost cen surowców, które zaburzają rozwój zrównoważony. Za miarę wielkości pułapki płynności przyjęto udział podaży pieniądza M1 w M2, badano wpływ tej wielkości na wzrost cen poszczególnych kategorii za pomocą testu przyczynowości w sensie Grangera. Otrzymane wyniki sugerują, że polityka łagodzenia ilościowego w Stanach Zjednoczonych spełnia swoją rolę, a więc wpływa na wzrost inflacji bazowej, jednak również silnie oddziałuje na wzrost cen surowców w szczególności ropy naftowej. Ta zależność z kolei powoduje wzrost cen usług transportowych i tym samym zaburza rozwój zrównoważony w USA. (abstrakt oryginalny)

This article presents the potential impact of quantitative easing policy on sustainable development disorder in the United States. It was assumed that the purchase of Treasury bonds by the Federal Reserve may cause the phenomenon of the liquidity trap, in the situation where extra money in the national economy does not cause an increase in the core inflation and does not stimulate its economic growth. Elements of the liquidity trap, in turn, cause an increase in commodity prices that interfere with sustainable development. As the size of the liquidity trap is taken the share of money supply M1 in M2; there was investigated the effect of this size on the growth of prices of individual categories in the Granger causality test. Our results suggest that the quantitative easing policy in the United States fulfils its role and thus affects the rise in core inflation but also strongly influences the rise in commodity prices, especially on oil. This dependence, in turn, causes a rise in prices of transport services and thus interferes with sustainable development in the United States. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernanke B., Gertler M., Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, "The Journal of Economic Perspectives" 1995, Vol. 9, No. 4.
  2. Brycz M., Kryzys finansowy 2008 a inflacja w Stanach Zjednoczonych jako nowe wyzwanie dla współczesnej ekonomii (w:) Kryk B. (red), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2011.
  3. FED, Federal Reserve Issues FOMC Statement, 25 April 2012.
  4. Friedman M., Schwartz A.J., A Monetary History of the United States 1867-1960, Princeton University Press, Princeton 1963.
  5. Krugman P., It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap, "Brookings Papers on Economic Activity" 1998, No. 2.
  6. Orphanides A., Weiland V., Efficient Monetary Policy Design near Price Stability, "Journal of the Japanese and International Economies" 2000, No. 14.
  7. Weiland V., Quantitative Easing: A Rationale and Some Evidence From Japan, "NBER Working Paper" 2009, 15565.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu