BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Jakubek Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wieczorek Sonia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Model powiązań operatora pocztowego z podmiotami e-commerce'u w tradycyjnym kanale dystrybucji produktów
Model of the Connections Between the Postal Operator and the E-commerce Objects in the Traditional Distribution Channel
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 749-756, rys.,bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Poczta, Handel elektroniczny, Kanały dystrybucji, Produkt
State post, e-commerce, Distribution channels, Product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych zdeterminował obraz współczesnych procesów gospodarczych, modyfikując formę działania podmiotów na rynku. Konsekwencją zmian w potencjale adaptacyjnym przedsiębiorstw do reguł tzw. nowej gospodarki jest przekształcanie się modeli biznesowych. Kryterium osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej w działalności opartej na modelach e-commerce'u wydaje się efektywne zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym. Celem artykułu jest przedstawienie modelu optymalizacji usług operatora pocztowego w tradycyjnym kanale dystrybucji produktów branży e-commerce'owej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zależności występujące pomiędzy uczestnikami tego rynku, wyznaczającymi potencjalne kierunki rozwoju dystrybutorów logistycznych(fragment tekstu)

There are many queries concerning e-business and e-commerce characteristics, their mutual relationship and the possibility of optimisation their crucial components. The aim of this paper is to outline the problem of the postal operator scope in the traditional distribution canal in the e-commerce sector. The paper is especially focused on business and infrastructural aspects that might optimise the effectiveness of the postal operator services range in e-business processes(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Castells M.: Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
  2. Cellary W.: Elektroniczny bizes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna, Wydanie specjalne, Net Forum, 2002.
  3. Norris M., West S.: E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
  4. Nowicki A.: Komputerowe wspomaganie e-biznesu, Wyd. Placek 2006.
  5. Warner M., Witzel M.: Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  6. Afuah A., Tucci L.Ch.: Biznes internetowy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  7. Rutkowski K.: Logistyka on-line, PWE, 2002.
  8. Sankowska A.: Organizacja wirtualna, Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
  9. Światowiec J.: Koegzystencja marketingu partnerskiego i tradycyjnego, w: M. Skurzyński (red.): Innowacje w marketingu - młodzi o marketingu, Materiały konferencyjne, Uniwersytet Gdański, Sopot 2005.
  10. UNCETAD: Building confidence. Electronic Commerce and Development, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu