BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartini-Twardowska Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Twardowski Zbigniew (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Systemowe ujęcie procedur monitorowania wartości w zarządzaniu strategicznym złożoną organizacją gospodarczą
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania, 2007, s. 112-122, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie strategiczne, Organizacje gospodarcze, Grupa kapitałowa, Ekonomiczna wartość dodana
Value creation, Decision Support Systems (DSS), Strategic management, Economic organizations, Capital group, Economic Value Added (EVA)
Abstrakt
System informacji strategicznej, zdolny do wczesnego rozpoznawania szans i zagrożeń staje się jednym z ważniejszych narzędzi budowania strategii sukcesu współczesnych przedsiębiorstw. W proponowanym podejściu system informacji strategicznej jest budowany poprzez systemowe ujęcie procedur monitorowania wartości organizacji gospodarczej. Systemowe ujęcie takich procedur jest rozumiane jako proces ciągłego pomiaru i oceny stopnia realizacji celów strategicznych (dokonań) zorientowanych na wzrost wartości. Taki monitoring ma za zadanie rozpoznanie, analizę oraz ocenę wpływu odbieranych sygnałów (z otoczenia lub wnętrza przedsiębiorstwa) na stopień realizacji celów organizacji. Proces monitorowania realizacji celów zorientowanych na tworzenie wartości grup kapitałowych (lub innych złożonych organizacji gospodarczych) wymaga identyfikacji zależności przyczynowo-skutkowych opisujących wpływ zmian wartości jednostek zależnych na wynik grupy. W takim ujęciu szczególnego znaczenia nabiera problematyka szacowania kosztu kapitału jednostek zależnych oraz jego wpływu na pomiar wartości grupy kapitałowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ehrbar A., 2000: EVA Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG-Press, Warszawa.
 2. Wartini-Twardowska J., Twardowski Z., 2005: Kierunki wykorzystania analizy przyczynowej w modelowaniu strategii stabilnego wzrostu grup kapitałowych. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 3. Wartini-Twardowska J., 2005: Konsolidacja sprawozdań finansowych procesie analizy rentowności kapitału własnego i wyceny wartości dwupoziomowej grupy kapitałowej. AE, Katowice.
 4. Rutkowski A., 2003: Zrównoważone tempo wzrostu firmy. W: J. Duraj (red.): Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 5. Pluta W., 2002: Wykorzystanie metody wzrostu "podtrzymanego" do określenia polityki finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: D. Zarzecki (red.): Zarządzanie finansami, klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia. T. II. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 6. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z., 2003: Decision Suport Systems and New Information Technologies at the Beginning of Internet Age, 7th Int. conf. of Int. Society for Decision Support Systems "DSS in The Uncertainty of the Internet Age". AE, Katowice.
 7. Stanek S., Twardowski Z., 2005: Modelowanie procesów decyzyjnych w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą. Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2005. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice.
 8. Küting K., Weber C.-P., 2000: Wertorientierte Konzernführung. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 9. Copeland T., Koller T., Murrin J., 1997: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firmy. WIG PRESS, Warszawa.
 10. Landsmann C., 1998: Finanzplanorientiertes Konzemcontrolling, Deutscher Universitâts Verlag, Dr. Th. Gabier Verlag, Wiesbaden.
 11. Kostrubała S., Stolecki G., Twardowski Z., 2004: The multidimensional intelligent analytical platform in hybrid controlling decision support system development. Proceedings of the 8th International Conférence "Business Information Systems". W. Abramowicz (éd.). University of Economie, Poznań.
 12. Kostrubała S., Stolecki G., Twardowski Z., 2005: Inteligentna linia analityczna jako platforma budowy systemów wczesnego ostrzegania w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą. W: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.): Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. AE, Wrocław.
 13. Dudycz T., Szymański P., 2005: Propozycje w zakresie metodyki obliczania parametrów stosowanych w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: J. Duraj (red.): Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu