BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glenszczyk Piotr, Stolecki Grzegorz, Twardowski Zbigniew (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Monitorowanie zmian w strukturze kapitałowej organizacji gospodarczej - wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania, 2007, s. 142-155, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Systemy wspomagania decyzji, System wczesnego ostrzegania, Organizacje gospodarcze, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Źródła finansowania
Decision Support Systems (DSS), Early warning system, Economic organizations, Company capital structure, Source of financing
Abstrakt
Źródłem finansowania aktywów przedsiębiorstwa w toku prowadzonej działalności gospodarczej może być kapitał dostarczony przez właścicieli (kapitał własny) lub dług wobec wierzycieli (kapitał obcy). Istnieje również możliwość wykorzystania finansowania hybrydowego w postaci akcji uprzywilejowanych, warrantów lub zamiennych papierów wartościowych. W klasycznym podejściu do analizy źródeł finansowania oraz struktury kapitałowej najczęściej są rozpatrywane decyzje dotyczące wyboru pomiędzy kapitałem własnym i obcym w "czystej" postaci. W proponowanym podejściu analiza i ocena ryzyka struktury finansowania ujmuje zarówno poziom i strukturę zadłużenia przedsiębiorstwa, jak i efekty uzyskiwane poprzez zmiany w sposobie finansowania działalności inwestycyjnej. Zmiany w strukturze finansowania dokonują się zdecydowanie wolniej niż np. w płynności finansowej przedsiębiorstwa. Tak więc porównywalnym okresem analizy poziomu ryzyka są okresy roczne. Z drugiej strony, wczesne ostrzeganie przed ewentualnym "przeinwestowaniem" wymaga bieżącego śledzenia skutków finansowania kapitałem obcym. Istotna jest tu analiza zmian poszczególnych czynników kształtujących poziom ryzyka w czasie. Nawet, jeżeli konkluzja - będąca oceną ryzyka - jest taka sama w kolejnych okresach, to przesłanki stanowiące jej podstawę mogą być różne. Jest to istotne z punktu widzenia symptomów zmian poziomu ryzyka. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Gapenski L.C., 2000: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.
  2. Gajdka J., Walińska E., 1998: Zarządzanie finansowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  3. Brealey R.A., Myers S.C., 1996: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, International Edition.
  4. Waśniewski T., Skoczylas W., 1997: Zasady analizy finansowej w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  5. Arnold G., 1998: Corporate Financial Management. Financial Times Management, London.
  6. Kostrubała S., Stolecki G., Twardowski Z., 2002: Model wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania jako narzędzie monitorowania ryzyka kredytobiorcy. Konferencja naukowa pt. "Zastosowanie informatyki w instytucjach finansowych". Red. A. Gospodarowicz. AE, Wrocław.
  7. Stolecki G., Szary M., Twardowski Z. 2002: Wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania z bazą wiedzy jako narzędzie wspomagania decyzji ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie. IV Międzynarodowa konferencja naukowa "Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Sopot.
  8. Twardowski Z., 2000: Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania w bankowej ocenie ryzyka kredytobiorcy. AE, Katowice.
  9. Fjellheim R.A., 1998: Model-Based Reasoning. In: J. Liebowitz: The Handbook of Applied Expert Systems. CRC Press.
  10. Kitamura Y., Ikeda, Mizoguchi R., 2002: A Model-Based Expert Systems Based on a Domain Ontology. In: C.T. Leondes (Ed.): Expert Systems, The technology of Knowledge Management and Decision Making for the 21th Century, Vol. 1, Academic Press, San Diego.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu