BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Litwińczuk Anna (Akademia Rolnicza w Lublinie), Florek Mariusz (Akademia Rolnicza w Lublinie), Skałecki Piotr (Akademia Rolnicza w Lublinie), Grodzicki Tomasz (Akademia Rolnicza w Lublinie)
Tytuł
Jakość mięsa tuczników zakwalifikowanych do poszczególnych klas w systemie EUROP
Meat Quality of Fatteners Classified Under Individual Classes of the 'EUROP' System
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2005, R. 12, nr 3 (44), Supl., s. 140-146, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Mięso wieprzowe, Jakość mięsa, Klasyfikacja produktów
Food, Pork meat, Meat quality, Classification of products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było porównanie jakości mięsa pozyskanego od tuczników, których tusze zakwalifikowano do poszczególnych klas handlowych w systemie EUROP. Badaniami objęto 100 tuczników, pochodzących z chowu masowego w regionie środkowo-wschodniej Polski. Analizując wyciek naturalny z ocenianych mięśni nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy klasami handlowymi EUROP. Oceniając skład chemiczny mięśnia najdłuższego grzbietu wykazano, że mięso z tusz klasy E odznaczało się istotnie niższą zawartością suchej masy i tłuszczu w porównaniu z klasą P. Tusze z klasy E i U zawierały natomiast istotnie więcej białka w mięśniu półbłoniastym w porównaniu z tuszami klasy P. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to compare the quality of meat obtained from fatteners the carcasses of which were classified under individual commercial classes according to the EUROP system. The investigations included 100 fatteners originating from a mass raising farm located in a region in central- eastern part of Poland. While analysing the natural drip loss from the muscles investigated, no significant differences were recorded among commercial classes of the EUROP system. When assessing the chemical composition of a longissimus dorsi muscle, it was indicated that the meat from carcasses classified under Class 'E' showed significantly lower contents of dry matter and fat compared with Class 'P'. However, the carcasses from Class 'E' and 'U' contained significantly more protein in a semitendinous muscle compared with the carcasses under Class 'P'. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzuta K.: Potrzeba doskonalenia polityki skupu surowca wieprzowego w przemyśle mięsnym. Trzoda Chlewna, 2003, 7, 30-32.
 2. Daszkiewicz T., Wajda S.: Jakość mięsa tusz tuczników zaliczonych do klasy E, U i R w systemie klasyfikacji EUROP. Prace i Mat. Zoot., 2002, Zeszyt Specjalny 13, 31-36.
 3. Honikiel K.O.: Reference methods for the assessment of physical characteristic of meat. Meat Sci., 1998, 49 (4), 447-448.
 4. Kortz J., Karamucki T, Rybarczyk A., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W.: Charakterystyka jakości mięsa wieprzowego pozyskiwanego z tusz klasyfikowanych w systemie EUROP na podstawie mięsności szacowanej aparatem Ultra Fom bądź metodą dysekcji. Prace i Mat. Zoot., 2002, Zeszyt Specjalny 13, 77-84.
 5. Kortz J., Rybarczyk A., Karamucki T., Gardzielewska J., Jakubowska M., Natalczyk-Szymkowska W.: Charakterystyka jakości tuszy i podstawowego składu chemicznego mięsa tuczników o różnej mięsności określonej za pomocą aparatu ULTRA-FOM oraz metodą SKURTCH. Prace i Mat. Zoot., 2002, Zeszyt Specjalny 13, 85-92.
 6. Krzęcio E., Zybert A., Sieczkowska H., Koćwin-Podsiadła M., Antosik K.: Wpływ mięsności tusz wieprzowych na wybrane cechy rzeźne i cechy jakości mięsa tuczników pogłowia masowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2003, 4 (37) Supl., 194-203.
 7. Lisiak D., Borzuta K., Jankowski M.: Wyniki monitoringu mięsności tusz tuczników pogłowia masowego. Gosp. Mięs., 2004, 8, 18-20.
 8. Litwińczuk A., Skałecki P., Grodzicki T., Kędzierska-Matysek M.: Jakość mięsa tuczników zakwalifikowanych do poszczególnych klas w systemie EUROP. Annales UMCS, 2002, vol. XX, sec. EE, 69-72.
 9. Mazaraki J., Szeffer M., Łabecka S., Kisielnicka H.: Badania nad symbolem histobiologicznym jako wskaźnikiem użytkowości trzody chlewnej cz. I. Badania różnic międzyrasowych w wymiarze symbolu histobiologicznego tkanki mięśniowej trzody chlewnej. Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie, 1968, 29, 15-2.
 10. Nishimura T., Hattori A., Takahashi K.: Structural weakening of intramuscular connective tissue during conditioning of beef. Meat Sci., 1997, 39, 127-133.
 11. Ostrowski A., Blicharski T.: Problemy poprawy jakości tusz wieprzowych. Mięso i Wędliny, 1999, 3, 46-50.
 12. Sośnicki A., Domański J.: Występowanie włókien olbrzymich w tkance mięśniowej świń a wodnistość mięsa. Gosp. Mięs., 1983, 2, 17-18.
 13. Szmańko T., Wyskiel S., Gajewczyk P.: Zależność między zdolnością utrzymywania wody a budową histologiczną tkanki mięśniowej świń. Prace i Mat. Zoot., 2002, Zeszyt Specjalny 13, 177-184.
 14. Walczak Z.: Laboratoryjna metoda oznaczania galarety w konserwach mięsnych. Roczniki Nauk Rolniczych, 1959, 74-B-4, 619.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu