BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie konsumenta i innych podmiotów otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa w procesach kreowania innowacji
Importance of the Consumer and Other Actors in the Market Environment of Companies in the Processes of Creating Innovation
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 62-70, tabl., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Prosument, Innowacje, Konsument, Współpraca, Finansowanie społecznościowe
Prosumer, Innovations, Consumer, Cooperation, Crowdfunding
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W procesach kreowania innowacji rośnie rola konsumenta oraz innych podmiotów otoczenia rynkowego przedsiębiorstw. Wyrazem tego jest zwiększający się zakres zastosowań popytowych modeli kreowania innowacji, które wiążą się z przemianami w konsumpcji, w tym m.in. jej wirtualizacją, dematerializacją oraz indywidualizacją. Duże znaczenie odgrywa także rozwój postaw prosumenckich. Celem artykułu jest przedstawienie modeli współpracy firm z partnerami zewnętrznymi w procesie kreowania innowacji oraz uwarunkowań ich wyboru. Rozważania prowadzone są także w kontekście finansowania społecznościowego. Artykuł oparty jest na studiach literaturowych oraz analizie danych wtórnych dotyczących rozwoju crowdfundingu. (abstrakt oryginalny)

In the process of creating innovation the role of consumers and other stakeholders in the market environment of enterprises is growing. This is reflected in the increasing range of applications of demand models of creating innovations, which are associated with changes in consumption, including, among others, its virtualisation, dematerialisation and individualisation. A major role is played by the development of prosumer attitudes. The purpose of this article is to present models of cooperation of companies with external partners in the process of creating innovation and determinants of their choice. Deliberations in the article are also conducted in the context of social financing. The article was based on literature studies and an analysis of the existing data on crowdfunding development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bengtsson M., Kock S. (2000), Coopetition in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management", Vol. 29, Issue 5.
 2. de Bes F.T., Kotler Ph. (2013), Innowacyjność. Przepis na sukces. Model "od A do F", Rebis, Poznań.
 3. Bozdogan K., Deyst J., Hoult D., Lucas M. (1998), Architectural innovation in product development through early supplier integration. R&D Management, Vol. 28, Issue 3.
 4. Dagnino G.B., Yami S., Le Roy F., Czakon W. (2008), Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 5. Król K. (2013), Crowdfunding od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Crowdfunding.pl, Warszawa.
 6. Lambert T., Schwienbacher A. (2010), An Empirical Analysis of Crowdfunding, http://www.crowdsourcing.org/document/an-empirical-analysis-of-crowdfunding-/2458 [dostęp: 15.10.2014].
 7. Mazurek-Łopacińska K. (2013), Klient w kreowaniu innowacji na współczesnym rynku: modele, narzędzia, przykłady, "Handel Wewnętrzny", nr 1-2.
 8. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Olejniczuk-Merta A. (2014), Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe, (w:) K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 336, Wrocław.
 10. Pisano G.P., Verganti R. (2010), Jaki model współpracy jest dla twojej firmy najlepszy?, "Harvard Business Review Polska", nr 6.
 11. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), The future of competition. Co-creating unique value with customers, Harvard Business School Press, Boston.
 12. Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 13. Tokarczyk J. (2014), Finansowanie społecznościowe, "Film&TV Kamera", nr 2.
 14. Wissema J.G. (2009), Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Wydawnictwo ZANTE, Święta Katarzyna.
 15. http://www.megatotal.pl/pl/page/about [dostęp: 15.10.2014].
 16. http://polakpotrafi.pl/ [dostęp: 15.10.2014].
 17. http://wspieramkulture.pl/ [dostęp: 15.10.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu