BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc-Fischer Paulina (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Znaczenie innowacji społecznych w konsumpcji
Importance of Social Innovations in Consumption
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 71-80, tabl., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje społeczne, Konsumpcja, Innowacje, Potrzeby społeczne, Wydatki gospodarstw domowych
Social innovations, Consumption, Innovations, Social needs, Household expenditures
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Innowacje społeczne obejmują nowe produkty, usługi, modele, rynki oraz procesy, które służą zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa w sposób bardziej wydajny niż istniejące do tej pory rozwiązania i zapewniają podniesienie jakości życia społeczeństwa. Innowacje powstają w sześcioetapowym procesie, rozpoczynającym się identyfikacją potrzeb, a kończącym się trwałą zmianą społeczną. (abstrakt oryginalny)

Social innovations comprise new products, services, models, markets and processes which serve meeting society's needs in a more productive way than the so far existing solutions, and they ensure raising the quality of life of the society. Innovations take place in the six-stage process starting from needs identification and finishing with a permanent social change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych (2000-2013), GUS, Warszawa.
 2. Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Defining Social Innovation (2012) Part 1, Tepsie Project.
 4. Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (2012), GUS, Warszawa.
 6. Encyklopedia PWN (2014), http://encyklopedia.pwn.pl/ [dostęp: 16.10.2014].
 7. Goszczyńska M., Górnik-Durose M. (2010), Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa.
 8. Komisja Europejska, OECD (2005), Podręcznik Oslo, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich.
 9. Lange O. (1978), Ekonomia polityczna. Tom 1 i 2, PWN, Warszawa.
 10. Myers S., Marquis D. G. (1969), Successful Industrial Innovation, National Science Foundation, Washington.
 11. Pohorille M. (1978), Preferencje konsumentów, a postulowany wzorzec spożycia, PWN, Warszawa.
 12. Rundo A. (2013), Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 13. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 14. Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 15. Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 16. Wizja 2050. Innowacje społeczne (2013), PWC, http://www.pwc.pl/ [dostęp: 16.10.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu