BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulce Halina (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Januszewski Filip (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Trendy w konsumpcji a zachowania konsumentów
Trends in Consumption and Consumers Behaviour
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 95-108, tabl., załączniki, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Wzorce konsumpcji, Struktura konsumpcji, Poziom konsumpcji, Dochody ludności, Zachowania konsumenta, Analiza porównawcza
Consumption, Consumption patterns, Structure of consumption, Consumption level, People's income, Consumer behaviour, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Polska
United Kingdom, Austria, Germany, Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie trendów zachodzących w poziomie i strukturze konsumpcji w wybranych krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego w porównaniu z Polską. Wskazano w nim na różnorodne uwarunkowania kształtujące wzorce konsumpcji. Przedstawiono również ograniczenia przenikania tych tendencji do Polski. Szczegółowa analiza dynamiki struktury spożycia na tle przemian w dochodach ludności pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących prawdopodobnych zmian w zachowaniach konsumentów w Polsce. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to present the trends taking place in the level and pattern of consumption in the selected countries with the high level of economic development compared with Poland. The authors indicated in it various determinants shaping consumption models. They also presented the limitations of diffusion of those trends to Poland. The detailed analysis of the dynamics of consumption pattern against the background of changes in population's incomes allows drawing some conclusions on the probable changes in consumers' behaviour in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwiński Z. (1992), Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa.
  2. Fromm E. (2010), Mieć czy być, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
  3. Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_co3_c&lang=en
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu