BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : IV kwartał 2004
Business Activity in Construction Industry : 4th Quarter of 2004
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2004, nr 45, 34 s., rys., wykr.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W IV kwartale 2004 r. ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość przyjął wartość -9.8, większą niż w dowolnym IV kwartale po 1997 r. Wskaźnik koniunktury osiągnął już poziom z połowy lat 90-tych. W IV kwartale w latach 1994-1997 wskaźnik koniunktury wynosił, odpowiednio, -8.4, -9.2,-7.1 oraz-9.9. W obu sektorach własnościowych obecne wartości wskaźnika koniunktury są wyższe niż w IV kwartale w ciągu minionych 6 lat. Jednak w sektorze prywatnym nadal jest gorsza koniunktura niż w publicznym, chociaż różnica odpowiednich wskaźników koniunktury zmniejszyła się do niecałych 2 punktów. W połowie lat 90-tych sytuacja była odmienna - wskaźnik koniunktury sektora prywatnego był wyższy od publicznego o 3.5 do 9.4 punktu procentowego. (fragment tekstu)

In the 4th Quarter of 2004 the general business indicator took a value -9.8, higher than in any 4th quarter after 1997. The business indicator has come up to its level from the mid nineties. In the 4th quarters of 1994-1997 the business indicator was equal to, respectively, -8.4, -9.2,-7.1 and-9.9. In the both ownership sectors present values of the business indicator are higher than in any 4th quarter during previous 6 years. However, the business activity in the private sector still is worse than in the public sector, though the difference between respective values of the business indicator decreased to less than 2 points. In the mid nineties the situation was opposite - the business indicator of the private sector was higher than of the public one by 3.5 to 9.4 percentage points. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3247
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu