BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Fiedor Bogusław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Graczyk Andrzej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Jakubczyk Zbigniew
Tytuł
Koncepcja handlu pozwoleniami na emisję SO2 w elektroenergetyce
S02emission Permits Trading in Electric Power Industry
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 2 (17), s. 75-85, tab.,rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Elektroenergetyka, Ekologia, Ochrona powietrza atmosferycznego, Handel
Power, Ecology, Protection of air, Trade
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rynek praw emisji zanieczyszczeń stanowi ważny przyczynek do radykalnej krytyki bezpośrednich metod regulacji stanu środowiska. W odróżnieniu od opłat za emisję zanieczyszczeń, rynek pozwoleń jest "regulacją ilościową", to znaczy że skala korzystania ze środowiskowej pojemności asymilacyjnej jest w jego ramach określona przez władzę regulacyjną. Zmniejsza to - w relacji do opłat - ogólne ryzyko ekologiczne - i pozwala na relatywnie łatwe uiszczenie ilościowo ujętych celów polityki państwa w zakresie ochrony powietrza w mechanizm funkcjonowania tego rynku. Rynek praw emisji zanieczyszczeń może - jeśli zostanie właściwie zaprojektowany - doprowadzić do zasadniczego spadku kosztów ochrony środowiska w skali ogólnospołecznej. Radykalnemu obniżeniu ulegają bowiem koszty informacyjne i transakcyjne, tak wysokie przy systemie obowiązkowych i ujednoliconych standardów technologicznych. Istnieje wiele rodzajów rynków praw do emisji. Za najważniejsze kryterium ich klasyfikacji można uznać kryterium zasięgu przestrzenno- -sektorowego (branżowego). W oparciu o nie powstaje podział na rynki obszarowe i sektorowe. Rynek sektorowy oznacza, że handel zbywalnymi uprawnieniami do emisji określonego polutanta odbywa się w skali całej branży, gałęzi, sekcji lub innej wydzielonej części gospodarki danego kraju. Rynek sektorowy opiera się na generalnym założeniu, że lokalizacja emisji nie jest istotna z punktu widzenia określonego celu polityki ekologicznej w zakresie utrzymania i/lub poprawy jakości środowiska. (fragment tekstu)

The purpose of the study is to identify theoretical, legal and institutional and organisational solutions related to the creation and functioning of the market of transferable emission permits (licences/rights/certificates). The authors also reviewed market instruments of air protection applied in other countries, especially as regards S02 emission trading. Analyses of the implementation and effectiveness of the trading in S02 emission permits in electric power industry have been carried out for the purpose of identifying the desired directions and the scope of implementation of those two economic instruments of air protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu