BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patrzałek Wanda (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Znaczenie badań neuromarketingowych w kontekście zachowań młodych konsumentów
Importance of Neuromarketing Research in the Context of Young Consumers' Behaviour
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 153-165, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Neuromarketing, Psychologia konsumenta, Zachowania konsumenta, Badania marketingowe, Metoda wywiadu
Neuromarketing, Consumer psychology, Consumer behaviour, Marketing research, Interview method
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie nowych sposobów komunikacji z klientem poprzez wykorzystanie neuroobrazowania jako metody zapewniającej szybszy transfer informacji od konsumenta niż tradycyjny marketing. Zaprezentowano w nim narzędzia, pozwalające zrozumieć ukryte elementy podejmowania decyzji zakupowych z wykorzystaniem zwrotnej informacji neurofeedback związanej ze zmianą stanu fizjologicznego nabywcy. Tradycyjne metody badawcze w niewielkim stopniu są w stanie prześledzić rzeczywiste reakcje respondenta, a dostarczają jedynie informacji niezbędnych do wsparcia procesu decyzyjnego. W ostatecznej decyzji ogromne znaczenie posiada bowiem podświadomość. Egzemplifikację rozważań stanowią badania zrealizowane pod kierunkiem autorki w 2014 r. wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu metodą wywiadów zogniskowanych, dotyczące znaczenia badań neuromarketingowych w zachowaniach konsumentów oraz kontrowersji związanych z granicami możliwości zastosowania tych badań. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present new ways of communicating with customers through the use of neuroimaging as a method of providing faster transfer of information from consumers than traditional marketing. There will be presented the tools to understand the hidden elements making purchasing decisions using feedback information, neurofeedback, related to the change of the physiological condition of the buyer. Traditional research methods are hardly able to trace the actual responses of the respondent and provide only the necessary information to support the decision-making process. The final decision is of great importance, because of subconsciousness. Exemplification of considerations will consist in the research carried out under the author's guidance in 2014 among the students of the University of Wroclaw and the Wroclaw University of Economics by interviews focused on the importance of neuromarketing research in consumer behaviour and the controversy surrounding the boundaries of the applicability of these studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrzan K., Dreszer N. (2010), Neuromarketing, (w:) A. Binsztok (red.), Kompendium technik perswazyjnych, Wydawnictwo Onepress pl. Helion SA Gliwice.
 2. Fazio Russell H., David M. Sanbonmatsu, Mary C. Powell, Frank R. Kardes (1986), On the Automatic Activation of Attitudes, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 50 (February).
 3. Freud Z. (1984), Wstęp do psychoanalizy, PWN, Warszawa.
 4. Gazzaniga M. S., (2011), W rezonansie z prawem, "Świat Nauki", nr 6(238), Wydawnictwo Prószyński Media.
 5. Hill D. (2010), Emotionomics: Loveraging Emotions for Business Success, Kogan Page Publishers, London.
 6. Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B. (2006), Badania marketingowe na rynku business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Lindstrom M. (2008), Buyology. Truth and Lies About Why We Buy, Doubleday, New York.
 8. Lindstrom M. (2009), Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 9. Mazurek-Łopacińska K. (2008), Nowe technologie w badaniach marketingowych, (w:) Badania marketingowe. Metody. Nowe technologie. Obszary aplikacji, PWE, Warszawa.
 10. Popławski W., Skawińska E. (2012), Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa.
 11. Pradeep A. (2011), Mózg na zakupach, Neuromarketing w sprzedaży, Wydawnictwo Onepress pl. Helion S.A, Gliwice.
 12. Renvoise P., Morin Ch. (2006), Neuromarketing: Is There a 'Bay Button' Inside the Brain?, Selling to the Old Brain for Instant Success, San Francisco, SalesBrain Publishing.
 13. Zaltman G. (2008), Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 14. http//:www.kognitywistyka.net/mozg.badania.html [24.08.2014].
 15. http//:www.comunicationdaysk/wp-contentuploads/2.-Bremer-CT-12031.pdf [25.08.2014]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu