BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stacewicz Janusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Cywilizacyjny wymiar rozwoju zrównoważonego
Civilisation Dimension to Sustainable Development
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 7-22, rys.,bibliogr.11poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Cywilizacja, Świadomość społeczna, Świadomość ekonomiczna, Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczno-gospodarczy
Civilization, Public awareness, Economic awareness, Economic development, Social economic development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Współczesne procesy rozwojowe można sprowadzić do trzech współzależnych kategorii. Są to przede wszystkim procesy związane z rozwojem nauki, techniki i technologii, które stwarzają zarówno nowe możliwości, jak i potencjalne nowe zagrożenia. Te nowe możliwości nie zawsze są jednak wykorzystywane w rozumny sposób, a potencjalne zagrożenia coraz częściej stają się zagrożeniami realnymi. Procesy rozwoju nauki, techniki i technologii dynamizują gospodarkę, co prowadzi do kolejnej, gospodarczej kategorii przemian, pojmowanych nadal najczęściej jako wzrost gospodarczy. Wzrost ten napotyka jednak granice, pozwalające się zidentyfikować. Wysoka dynamika wzrostu powodowana miedzy innymi przez rozwój nauki i techniki z jednej strony, a jej granice o charakterze fizycznym oraz instytucjonalnym z drugiej strony, określałyby z tego punktu widzenia charakter zachodzących przeobrażeń. Prowadzi to jednak do kolejnej kategorii zjawisk i procesów rozwojowych, a mianowicie do zjawisk i procesów kulturowych. Zarysowane tendencje rozwojowe przebiegają bowiem w obrębie pewnych tradycyjnych wzorców myślenia, działania i ładu społecznego. Pojawiające się coraz częściej bariery i granice tradycyjnie pojmowanego rozwoju sprawiają, że zaczynają się rodzić nowe wzorce kulturowe. W związku z tym mówi się od pewnego czasu o pewnego rodzaju "punkcie zwrotnym", poprzez który przechodzi cywilizacja zachodnia, jednak sposób pojmowania przełomu także ewoluuje w czasie. (fragment tekstu)

The concept of sustainable development seems to be at the moment the only complete, alternative concept of development guarantying survival, being safe to natural environment and socially just. This concept is a synthesis of several initiatives adopted to change the growth model and to establish new order. Even though none of the aforementioned initiatives has been implemented they had various civilisation and cultural implications, most evident of them being globalisation and ecologisation of social, political and economic thinking. It means that the new models of social order may only appear as a result of new patterns of behaviour resulting from the new patterns of thinking. Potential sources of changes should be then sought in the mind of a modern man (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A.N.Whitehead, Nauka i świat nowożytny. Znak, Kraków 1987
 2. J.Guitton, G.Bogdanov. I.Bogdanov. Bóg i nauka, Editors Raymond - WAM, Kraków 1994
 3. W.Osiatyński, Poznać świat. Rozmowy o nauce, Czytelnik, Warszawa 1989
 4. J.Stacewicz, W kierunku alternatywnej wizji przyszłości, Elipsa, Warszawa 1997
 5. K.Valaskakis, P.S.Sindell, J.G.Smith, l.Fizpack-Martin, Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne, PIW, Warszawa 1988
 6. A.King, B.Schneider, Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać? Raport Rady Klubu Rzymskiego, PTWzKR, Warszawa 1992
 7. J.Stacewiez, Pomiędzy społeczeństwem ekonomicznym i ekologicznym, IRWiR PAN, Warszawa 1993
 8. B.Suchodolski, O myśleniu alternatywnym, "Problemy" 1981 nr 4
 9. Cz.Miłosz, Ziemia Ulro, Znak, Kraków 1994
 10. K.Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Rebis, Poznań 1993
 11. K.Wilber, Krótka historia wszystkiego, Jacek Santorski i Co, Warszawa 1997
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu