BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Młodzi konsumenci wobec globalnych trendów w konsumpcji
Young Consumers in the Face of Global Trends in Consumption
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 166-175, tabl., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Konsument, Konsumpcja, Badania ankietowe, Wyniki badań
Youth, Consumer, Consumption, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Prezentowany artykuł ma charakter teoretyczno-empirycznych rozważań na temat postaw młodych konsumentów wobec globalnych trendów w konsumpcji. Młodzi konsumenci jako podmiot badań zostali wybrani nieprzypadkowo. Zgodnie z modelem rozprzestrzeniania się nowych trendów H. Vejlgaarda stanowią oni grupę głównych protagonistów nowych trendów. Wydaje się, że wyniki przeprowadzonych i opisanych badań potwierdzają tę teorię. Poddani badaniu młodzi konsumenci dążą do "panowania nad" kupowanymi przez siebie dobrami. Pragną mieć udział w kreowaniu produktów, których używają. Cenią oryginalność, pozwalającą im wyróżnić się spośród innych osób. Chcą być modni i "na czasie", wyrażając własne "ja" poprzez samodzielne próby łączenia różnych stylów i gatunków. (abstrakt oryginalny)

The presented article has the nature of theoretical and empirical considerations on young consumers' attitudes towards the global trends in consumption. Young consumers as a research subject are selected intentionally. According to the H. Vejlgaard's model of new trends diffusion, they constitute a group of main protagonists of new trends. It seems that findings of the carried out and described research confirm this theory. Subjected to a survey, young consumers tend to "master" the goods they buy. They want to have a share in creating the products they use. They appreciate originality allowing being distinguished from among other individuals. They want to be fashionable and timely, expressing their "I" through independent attempts to combine various styles and sorts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bylok F. (2011), Konsumeryzm jako ideologia współczesnych konsumentów, "Studia i Materiały" PTZW, Tom 51, Bydgoszcz.
 2. Chmielowska W., Pałaszewska-Reindl T., Wrońska B. (1972), Właściwości rynku młodzieżowego, BIHW, Warszawa.
 3. Gospodarstwa domowe w 2011 roku - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (2013), GUS, Warszawa.
 4. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Maciejewski G. (2014), Zachowania konsumentów w dobie postmodernizmu, "Marketing i Rynek", nr 8.
 6. Nunally J.C., Bernstein I.H. (1994), Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York.
 7. Olejniczuk-Merta A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa.
 8. Olejniczuk-Merta A. (red.) (2003), Współczesne dylematy młodych konsumentów, IRWiK, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, z pózn. zm., art. 15, 20 i 21.
 10. van Raaij F. (2001), Konsumpcja postmodernistyczna, (w:) M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Vejlgaard H. (2012), Anatomia trendu, Oficyna Wolters Kluwer Biznes, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu