BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejdys Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Metodyka zintegrowanej oceny efektywności systemu zarządzania środowiskowego
Methodology of Integrated Evaluation of Environmental Management System Effectiveness
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 23-41, rys.,bibliogr. poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna ochrony środowiska, Ekologia, System zarządzania środowiskiem, Ochrona środowiska, Normy ISO 14001
Economic effectiveness of environmental protection, Ecology, Environment management system, Environmental protection, ISO 14001
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Popularność systemowego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie przedsiębiorstwa przejawia się stałym zainteresowaniem wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) według wymogów normy PN-EN ISO 14001. Przedsiębiorstwa, które jako pierwsze otrzymały certyfikaty zgodności z wymaganiami normy są już po recertyfikacji systemu bądź się do niej przygotowywują. Funkcjonowanie od kilku lat systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach na terenie Polski stwarza możliwość oceny efektów generowanych przez ten system. Znajomość metodyki, kryteriów oceny efektywności funkcjonowania systemu oraz umiejętność przeprowadzania takiej oceny przyczyni się do większego zainteresowania systemem zarządzania środowiskowego, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Metoda zintegrowanej oceny efektywności systemu zarządzania środowiskowego została zaprojektowana przez autorkę z myślą z jednej strony jako technika samooceny przedsiębiorstwa z punktu widzenia przeprowadzania ocen cząstkowych, z drugiej jako dodatkowe narzędzie dla zewnętrznych instytucji (certyfikujących) do dodatkowej oceny. Stanowi ona uniwersalne narzędzie oparte na podejściu backcasting, gdzie ocenie podlegają wyniki generowane przez system zarządzania środowiskowego. Na podstawie osiąganych wyników powinny zostać poddane analizie czynniki wpływające na efektywność. W zależności od potrzeb ocenę efektywności systemu zarządzania środowiskowego można przeprowadzić w dowolnie wybranym okresie jego funkcjonowania. Wydaje się, że najlepszym momentem na przeprowadzenie zintegrowanej oceny efektywności systemu przez przedsiębiorstwo i jednostki zewnętrzne jest okres zbliżającej się recertyfikacji, czyli okres trzyletniego funkcjonowania systemu. (fragment tekstu)

Systems approach to environmental problems solving at the level of an enterprise is subject to the implementation of modern systems of environmental management. Environmental management systems adopted by Polish enterprises allow for evaluation of their effectiveness. The methodology of integrated evaluation of the effectiveness of environmental management systems being the subject of this paper has been designed as self- evaluation technique from the point of view of partial evaluation as a tool for external certifying units for the purpose of additional evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K.Sobolewski, O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1998, s.131
  2. A.Żelechowska, W.Dżugan, J.Szymański, Wymogi normy ISO 14001 dotyczące sterowania operacyjnego i monitorowania, "Problemy Ocen Środowiskowych" 2000 nr 2(9), s.20
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu