BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soboń Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konsumpcja mobilnych usług prozdrowotnych przez młodych konsumentów
Consumption of Mobile Health-Promoting Services by Young Consumers
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 176-186, wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Ochrona zdrowia, Telefonia komórkowa, Technologie mobilne, Badania ankietowe, Wyniki badań
Youth, Health care protection, Mobile phone, Mobile technologies, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
M-technologia jest wykorzystywana za pomocą urządzeń przenośnych na czele ze smartfonami nie tylko w komunikacji, ale również we wspieraniu różnych innych aktywności, między innymi w obszarze ochrony zdrowia. W artykule podjęto problematykę wykorzystania aplikacji z kategorii "zdrowie i medycyna" przez młodych szczecińskich konsumentów. Celem badania było wykazanie popularności tych programów oraz ich tematyka. Wyniki badania zestawiono z danymi o amerykańskich rówieśnikach, wskazano na podobieństwa i różnice. Mimo że rezultaty pomiaru wykazały podobny stopień "smartfonizacji" w obu przypadkach, to przebadana grupa młodzieży szczecińskiej znacznie rzadziej wykorzystywała aplikacje do zarządzania własnym zdrowiem. Obserwowana tendencja wzrostowa pozwoliła postawić tezę, że w ciągu kilku lat różnice te zostaną zniwelowane. (abstrakt oryginalny)

M-technology is used with mobile devices, primarily with smartphones, not only in communication but also in supporting various other activities, inter alia, in the area of healthcare. In her article, the author undertook the problems of use applications in the category "health and medicine" by young Szczecin consumers. An aim of the survey was to indicate popularity of those programmes and their topics. The research findings were compared with the data on American peers; there were indicated similarities and differences. Despite the fact that results of the measurement showed a similar degree of "smartphonisation" in both cases, the surveyed group of Szczecin youths considerably more seldom were using the applications for their health management. The observed growth trend allowed putting the thesis that within a few years those differences would be eliminated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. comScore (2013), Mobile Future in Focus 2013, http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Mobile_Future_in_Focus [dostęp: 23.09.2013].
  2. Deloitte (2013), Technology, Media & Telecommunications Predictions 2013, London, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Shared%20Assets/Documents/TMT%20Predictions%202013%20PDFs/dttl_TMT_Predictions2013_Final.pdf [dostęp: 15.06.2014].
  3. Deloitte (2013a), Deloitte TMT Predictions 2013 - kluczowe trendy na rynku. Telekomunikacja, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Shared%20Assets/Documents/TMT%20Predictions%202013%20PDFs/dttl_TMT_Predictions2013_Final.pdf [dostęp: 15.06.2014].
  4. Ericsson, Ericsson Mobility Report 2013, http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-report [dostęp: 18.09.2013].
  5. Gartner Inc., http://www.gartner.com/technology/mobile/ [dostęp: 18.09.2013].
  6. MEC (2012), Raport Smartfony 2012, http://www.mecglobal.pl/news/raport-smartfony-2012/ [dostęp: 20.09.2013].
  7. NoNoobs, Antyweb, Generation Mobile 2013, http://2013.generationmobile.pl/raport [dostęp: 10.11.2013].
  8. Pew Research Center (2012), Mobile Health 2012, http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2012/PIP_MobileHealth2012_FINAL.pdf [dostęp: 25.04.2004].
  9. TNS Polska (2014), Marketing Mobilny w Polsce 2013/2014, http://jestem.mobi/2014/02/nowy-raport-marketing-mobilny-w-polsce-2013-2014/ [dostęp: 18.07.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu