BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wardzała Joanna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Znaczenie nowych mediów dla młodych konsumentów w kontekście wprowadzania innowacji społecznych
Importance of New Media for Young Consumers in the Context of Introduction of Social Innovations
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 187-195, tabl., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Konsument, Decyzje konsumenckie, Innowacje w sprzedaży, Handel elektroniczny, Internet, Badania konsumenckie, Wyniki badań
Youth, Consumer, Consumer decision, Innovations in sales, e-commerce, Internet, Consumer research, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W niniejszym artykule, na podstawie wyników badań fokusowych FGI wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z wielkich i małych miast, podjęto próbę odniesienia decyzji zakupowych w sieci młodych konsumentów do innowacji społecznych. Hipoteza, że nowe media należy postrzegać w kategorii owych innowacji właśnie w odniesieniu do młodych konsumentów, potwierdziła się jedynie w części. Innowacyjny charakter nowych mediów był szczególnie widoczny w mniejszych miejscowościach, gdzie młodzież podejmowała decyzje zakupowe podobne jak ich rówieśnicy w wielkich miastach, niezależnie od odległości miejsca zamieszkania do wielkich centrów handlowych. (abstrakt oryginalny)

In her article, the author undertook, based on findings of FGI among youths of primary schools and gymnasiums (sixth form colleges) from large and small towns and cities, an attempt to refer the young consumers' purchasing decisions on the net to social innovations. The hypothesis that new media should be perceived in the category of those innovations just referred to young consumers proved to be true only partly. The innovative nature of new media was particularly apparent in smaller localities where youths made their purchasing decisions similarly to their peers in large towns and cities, irrespective of the distance from their residence to large shopping centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dejnaka A. (2011), Rola informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe w Internecie, (w:) S. Forlicz (red.), Działania informacyjne gospodarstwa domowego, a jego zachowania gospodarcze, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 25.
  2. Perchla-Włosik A., Wardzała-Kordyś J. (2013), Wybrane zachowania młodzieży realizowane w sferze konsumpcji, (w:) J. Juchnowski i R. Wiszniowski (red.), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  3. Perchla-Włosik A. (2010), Czas wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych Polaków, (w:) Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i jutro, G. Rosa, D. Smalec, I. Ostrowska (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 54, Szczecin.
  4. Krajewski M. (2010), Stan czuwania, (w:) M. Filiciak i in., Młodzi i media, Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa.
  5. Olejniczuk-Merta A. (2009), Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  6. Kwaśnicki W. (2014), Innowacje społeczne - nowy paradygmat, czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka, (w:) G. Chimiak, A. Kościański, Innowacyjność a samoorganizacja społeczna.
  7. Projekt badawczy nr 2326/M/IS/12 pt. "Młodzi konsumenci w wielkim mieście. Między edukacją prawną a magią galerii handlowych", realizowany w ramach II Konkursu na Wewnętrzne Projekty Badawcze na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu