BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzębicki Dariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego
Enterprises' Innovativeness with the Special Attention to Food Industry
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 1, s. 32-41, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przemysł spożywczy, Polityka innowacyjna
Enterprise innovation, Food industry, Innovation policy
Uwagi
Na stronach 37-41 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, United States of America (USA)
Abstrakt
W opracowaniu omówiono problematykę innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego. Nawiązano do ważnych teorii innowacji. Omówiono kluczowe koncepcje dotyczące polityki Unii Europejskiej w zakresie innowacji. Dokonano porównania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z innymi sektorami gospodarki. Zaprezentowano obszary innowacyjności w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach branży spożywczej w USA.(abstrakt oryginalny)

Innovativeness' problematic aspects are discussed in the elaboration with the special attention to food industry. Important theories of innovativeness are referred to. Key concepts concerning European Union innovativeness' policy are discussed. A comparison of food industry enterprises' innovativeness with other economic sectors are made. Areas of innovativeness in the most innovative food industry enterprises in USA are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Daft R.L. (1978), A Dual-Core Model of Organizational Innovation, The Academy of Management Journal, Tom 21, Nr 2, s. 193-210.
 2. Drucker P. (1986), Innovation and Entrepreneurship, Harper Collins Publishers, New York, s. 37-130.
 3. European Commission (2006), Frequently asked questions: why does the EU need a European Institute of Technology? MEMO/06/88.
 4. European Commission, Reviewing community innovation policy in a changing world, COM (2009) 442 final.
 5. Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009- 2011, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012, s. 22.
 6. Henderson R.M. (1990), Clark K.B., Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms, Administrative Science Quarterly, Tom 35 , Nr 1, s. 9-30.
 7. Kessler E.H., Chakrabarti A.K. (1996), Innovation Speed: A Conceptual Model of Context, Antecedents, and Outcomes, The Academy of Management Review, Tom 21, Nr 4, s. 1143-1191.
 8. Lengnick-Hall C.A. (1992), Innovation and Competitive Advantage: What We Know and What We Need to Learn, Journal of Management, Tom 18, Nr 2, s. 399-429.
 9. OECD, Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki - wydanie polskie, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61100-13-3, Opublikowane w porozumieniu z OECD, s. 48-51.
 10. Rogers E. (2003), Diffusion of Innovations, Fifth Edition, Free Press, New York, s. 420-435.
 11. Traill B., Grunert K.G. (1997), Products and Process Innovation in the Food Industry, Blackie Academic and Professional, Londyn, s. 1.
 12. http://www.fastcompany.com/most-innovativecompanies/ 2012/industry/food, dzień odczytu 15.05.2013.
 13. http://www.bloomberg.com/slideshow/2013- 02-01/50-most-innovative-countries.html, dzień odczytu 10.06.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu