BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hoppe Grzegorz (Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.)
Tytuł
Zrównoważony rozwój potrzebuje nowych zasad polityki gospodarczej
The Sustainable Development Needs a New Economic Policy
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 36-45, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Wzrost gospodarczy, Zanieczyszczenie środowiska, Polityka gospodarcza
Sustainable development, Economic growth, Environmental pollution, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono aktualne, krytyczne spojrzenie na wzrost gospodarczy jako nadrzędny cel polityki gospodarczej. Zaprezentowano skutki nierozważnej gospodarki w ciągu ostatnich 250 lat oraz omówiono główne zasady ekonomii zrównoważonego rozwoju jako nowego paradygmatu w naukach ekonomicznych. W artykule zaproponowano kilka zasad polityki gospodarczej zgodnych z przyjętym paradygmatem. (abstrakt oryginalny)

The article presents the current, critical view at economic growth as the overriding aim of economic policy. The paper presents the outcome of ill-advised economy over the past 250 years and discusses the main principles of sustainable economic development as a new paradigm in economic sciences. The article proposes a few principles of economic policy in line with the accepted paradigm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cyfert Sz., Hoppe G., Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i ECSR, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 8.
  2. Hagemann H., von Hauff M., Nachhaltige Entwicklung, das neue Paradigma in der Ökonomie, Metropolis, Magdeburg 2010.
  3. Jäger J., Was verträgt unsere Erde noch?, Fischer, Frankfurt am Main 2010.
  4. Miegel M., Wohlstand ohne Wachstum, List, Berlin 2011.
  5. Rogall H., Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische Theorie und Praxis einer nachhaltiger Entwicklung, Metropolis, Magdeburg 2009.
  6. Seidl I., Zahrnt A., Postwachstumsgesellschaft - Konzepte für die Zukunft, Metropolis, Magdeburg 2010.
  7. Welzer H., Wiegandt K., Perspektiven einer nachhaltiger Entwicklung, Fischer, Frankfurt am Main 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu