BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Katoła Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zrównoważony rozwój a ekoinnowacje
Sustainable Development vs. Eco-innovation
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 68-77, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ekoinnowacje, Inwestycje ekologiczne
Sustainable development, Eco-innovation, Ecological investments
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest przedstawienie w sposób syntetyczny relacji między zrównoważonym rozwojem a ekoinnowacjami oraz analiza i ocena wdrażania przez przedsiębiorstwa w Polsce i w Europie ekoinnowacji, które umożliwią ograniczenie oddziaływania na środowisko lub osiągnięcie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie wykorzystania zasobów, w tym energii. W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny rozwój ekoinwestycji w Polsce i w Europie oraz bariery rozwoju ekoinwestycji w Polsce. Przeprowadzona analiza pokazała, że wdrażanie ekoinnowacji w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Głównymi barierami wpływających na wdrażanie ekoinnowacji są brak środków finansowych, wysokie koszty wdrażania nowości czy niestabilna sytuacja prawna i administracyjna oraz niedostateczny rozwój otoczenia instytucjonalnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the relation between sustainable development and eco-innovation and to analyse and evaluate the implementation of eco-innovation in Poland and Europe, which will allow reducing the environmental impact or achieving greater efficiency and accountability in the use of resources, including energy. The article presents in a synthetic way the level of development of eco-innovation in Poland and Europe and barriers of eco-innovation. The study showed that the implementation of eco-innovation in Poland is very low. The main barriers affecting the implementation of eco-innovation are the lack of financial resources, high costs of implementation or unstable legal and administrative situation and the insufficient development of the institutional environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
  2. Eco-Innovation Observatory, Pro Inno Europe http://www.eco-innovation.eu
  3. Gulda K., Polityka innowacyjna w Polsce do roku 2013 (w:) Gromada G., Matusiak M., Nowak M. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź/Poznań/Warszawa/Wrocław 2006.
  4. Kalinowska K., MŚP i ekoinnowacje bez barier, http://www.pi.gov.pl/page.php?cat=22&item=14176
  5. Kruk H., Ekoinnowacje jako czynnik rozwoju regionalnego, (w:) Wożniak L., Strojny J., Wjnicka E. (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 2010.
  6. Reid A., Miedziński M., ECO-INNOVATION. Final Report for Sectoral Innovation Watch, http://www.technopolis-group.com/resources/dawnloads/661_report_final.pdf
  7. Romańczyk A., Ekoinnowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 2010.
  8. Woźniak L., Możliwe kierunki rozwoju ekoinnowacyjności - poziom globalny, wspólnotowy i kraju, (w:) Wożniak L., Strojny J., Wojnicka E. (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, PARP, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu