BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi
Sustainable Management of Municipal Waste
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 78-89, wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Recykling
Sustainable development, Commercial wastes, Waste management, Recycling
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Jednym z największych wyzwań XXI wieku stało się zagospodarowanie odpadów, w tym szczególnie odpadów komunalnych, zwłaszcza gdy ich ilość wzrasta w lawinowym tempie. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, iż większość z wytworzonych odpadów nie jest powtórnie wykorzystywana, lecz trafia bezpośrednio na składowiska. Ta forma "zagospodarowania" odpadów stanowi znaczne zagrożenie nie tylko ze względu na wzrost liczby składowisk, ale przede wszystkim na zagrożenie dla środowiska naturalnego (gleb, wody, atmosfery). Również w Polsce ilość odpadów komunalnych wzrasta, a dominującym sposobem ich zagospodarowania jest deponowanie na składowiskach, stąd celem rozważań jest przedstawienie ich stanu w latach 2009-2010. (abstrakt oryginalny)

One of the biggest challenges of the XXI century has become a waste management including, in particular, municipal waste, especially when their number is increasing at an alarming rate. The situation is worsened by the fact that most of the generated waste is not reused but goes directly to landfill. This form of "management" of waste represents a significant threat not only because of the increase in the number of landfills but also a threat to the environment (soil, water, and atmosphere). Also in Poland, the amount of municipal waste is increasing and the dominant process of its disposal is depositing in landfills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Durak-Melnik A., Promocja segregacji odpadów komunalnych na terenie aglomeracji, (w:) Malicki M. (red.), Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej, Zadania i uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2008.
  2. Infrastruktura komunalna w 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
  3. Ochrona środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa, 2011.
  4. Jarecki W., Ochrona środowiska. Polska na tle krajów UE i OECD, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 2.
  5. Kozłowska B., Charakterystyka i postępowanie z odpadami, "Przegląd Komunalny" 2002, nr 4 (127).
  6. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
  7. Sądej W., Posłuszny J., Luliński Z., Namiotko A., Problemy gospodarki odpadami komunalnymi w Brodnicy w aspekcie zrównoważonego rozwoju, (w:) Małachowski K. (red.), Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
  8. Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu