BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knap Renata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rezerwy walutowe a wzrost zrównoważony
Foreign Currency Reserves and Sustainable Growth
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 90-99, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rezerwy walutowe, Polityka dewizowa
Sustainable development, Foreign exchange reserves, Foreign-exchange policy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w latach 1993-2011 rezerwy walutowe sprzyjały wzrostowi zrównoważonemu w Polsce, czy też go destabilizowały. W pierwszej części przedstawiono funkcje rezerw walutowych oraz ukazano pożądany ich poziom sprzyjający wzrostowi zrównoważonemu, a w drugiej zweryfikowano kształtowanie się stanu aktywów rezerwowych w Polsce z punktu widzenia prawidłowości pełnionych funkcji, czyli ich wpływu na utrzymanie wzrostu zrównoważonego. (abstrakt oryginalny)

This paper is an attempt to find out whether the foreign currency reserves held in Poland between 1993 and 2011 supported sustainable growth or, on the contrary, impeded development. In the first part, the functions of foreign currency reserves are described and the desired level of these reserves essential to support sustainable growth is defined. The second part analyses the actual level of foreign currency reserves held in Poland from the viewpoint of their role, which is to maintain sustainable growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barwiński M. i in., Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 170, NBP, Warszawa, grudzień 2003.
 2. Borowski J. i in., Exchange Rate Regimes and Poland's Participation in ERM II, "Bank i Kredyt" 2003, nr 1.
 3. Debt- and Reserve-Related Indicators of External Vulnerability, International Monetary Fund, Washington, March 2000.
 4. Kaminsky L.G. i in., Leading Indicators of Currency Crises, "IMF Staff Papers", Vol. 45, No.1, International Monetary Found, Washington 1998.
 5. Karwowski J., Operacje zagraniczne banków centralnych, Wydawnictwo Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 6. Michalski R., Równowaga sfery realnej a polityka fiskalna i pieniężna, (w:) Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2006 roku, Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2007.
 7. Nugee J., Foreign Exchange Reserves Management, Handbooks in Central Banking No.19, http://www.bankofengland.co.uk/ccbshand.htm
 8. Rubaczek M., Serwa D., Analiza kursu walutowego, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Sawicki J., Znaczenie długu dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Przykład Polski, IBRKK, Warszawa 2010.
 10. The Accumulation of Foreign Reserves, "Occasional Paper Series" No. 43, European Central Bank, Frankfurt am Main 2006.
 11. Wyżnikiewicz D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na relacje gospodarcze i finansowe z zagranicą - wnioski dla Polski, "Materiały i Studia", Zeszyt 218, NBP, Warszawa 2007.
 12. Yongding YU, China's "Twin Surpluses": Causes and Remedies, EAI Background Brief No. 283, 27 April 2006, http://www.eai.nus.edu.sg/BB283.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu