BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kola-Bezka Maria (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wyzwania rozwojowe przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Entrepreneurship Development Challenges in the Selected Countries of Central and Eastern Europe
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 100-110, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Wspieranie przedsiębiorczości, Rozwój gospodarczy, Badania ankietowe, Porównania międzynarodowe
Entrepreneurship, Entrepreneurship support, Economic development, Questionnaire survey, International comparisons
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Litwa, Łotwa, Polska, Białoruś
Lithuania, Latvia, Poland, Belarus
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest analiza wybranych makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na Litwie, Łotwie, w Polsce i na Białorusi w latach 2005-2010 oraz prezentacja części wyników międzynarodowego badania ankietowego, przeprowadzonego w 2011 r. wśród mieszkańców i kadry kierowniczej samorządów terytorialnych wybranych regionów tych krajów. Celem opracowania jest zidentyfikowanie wyzwań rozwojowych przedsiębiorczości w tych krajach. (abstrakt oryginalny)

The object of the paper is to analyse some macroeconomic determinants of entrepreneurship development in Lithuania, Latvia, Poland and Belarus in 2005-2010 and to present the results of international survey conducted in 2011 among residents and local government executives selected regions of these countries. The purpose of the paper is to identify the development challenges of entrepreneurship in these countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosiedowski W. (red.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
  2. Kosiedowski W. (red.), Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.
  3. Kosiedowski W., Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu