BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dancák Pavol
Tytuł
Výchova človeka k hodnotám
Human's Education Towrds Values
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 283-292
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Aksjologia, Edukacja młodzieży, Wychowanie
Education, Axiology, Youth education, Parenting
Uwagi
summ
Abstrakt
Valeus play the signigicant role in the educational process of a human being. Thus, the author shows all factors that seem to be important to each person during the growing up. He also avers that there are many infringements in this process that should be avioded by people.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kardis, K.: Otázka základných hodnôt .... s. 72 - 73.
 2. Jan Pavol II.: Prekročiť prah nádeje, s. 177.
 3. Jan Pawel II.: Mężcyzną i niewiasą stworzył ich. Cittá del Vaticano, Liberia Editrice Vaticana 1986, s. 94 - 95.
 4. Semrad,J.: Primární prevence a výchova. In : Quo vadis výchova ...?, Bratislava 1998, s. 56.
 5. Wojtyła, K.: Milość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Lublin 1960, s. 50-56.^ Wojtyła, K.: Znak, któremu sprzeciwiać się będą, s. 137.
 6. Ricouer, P.: Wolność rozsądna i wolność dzika, Znak, 22 (1970), s. 839-859.
 7. Fromm, E.: Ucieczka od wolnošci, prel. O. a A. Ziemilscy, Warszawa 1993.
 8. Patočka, J.: Platón, s. 24.
 9. Jan Pawel II.: Musicie od siebe wymagać, s. 289.
 10. Kloczowski, J. A.: Wolność na miarę milości, Znak 33(1981), nr 7(325), s. 861-876.
 11. Jan Paweł II.: Do młodych całego świata, s. 47.
 12. Wojtyla, k,: Znak, któremu sprzeciwiač się będą, s. 93.
 13. Jan Paweł II.: W imię przyszłósci kultury, Przemówieniw w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980. In: Wiara i kultura, s. 72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu