BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Globalizacja a idee zrównoważonego rozwoju
Globalisation vs. the Ideas of Sustainable Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 111-119, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rozwój zrównoważony, Społeczne skutki globalizacji
Globalization, Sustainable development, Social results of globalisation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Pojęcie ,,rozwoju zrównoważonego'' jest określeniem działań, których celem jest rozwój gospodarczy i społeczny, bez niszczenia ekosystemów, w których żyje człowiek. Procesy globalizacyjne też mają na celu rozwój gospodarczy, ale ujęty w wymiarze ekonomicznym. Zrównoważony rozwój jest więc alternatywną drogą dochodzenia do poprawy jakości życia społeczności. W pracy przedstawiono charakterystykę trzech obszarów, w których idee zrównoważonego rozwoju pokrywają się z efektami globalizacji oraz liczne punkty niezgodne. (abstrakt oryginalny)

The term "sustainable development" means economic and social development, which won't destroy or disturb eco-systems, in which man lives. The term "globalisation processes" also means economic development, but based on a growing size of production, maximisation of profits, reduction of costs, etc. The sustainable development is another alternative to improve the quality of life of communities. The paper presents a characterisation of the effects of globalisation and sustainable development. The author has attempted to find common points and to point out to differences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja WSS-E, Warszawa 2003.
  2. Flejterski S., Wahl P., Globalizacja - stare i nowe dylematy u progu drugiej dekady XXI wieku (w:) Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja, Liberalizacja, Etyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Zeszyty Naukowe" nr 607, Szczecin 2010.
  3. Liberska B., Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
  4. Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Noga M., Stawicka M.K., Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
  6. Smarzewska A., Uwarunkowania rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce w kontekście integracji europejskiej, (w:) Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe" nr 36, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
  7. Sobiecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa 2007.
  8. Wallerstein I., Aufstieg und künftiger Niedergang des kapitalistischen Weltsystems. Zur Grundlegung vergleichender Analyse (w:) Senghaas D. (red.), Kapitalistische WeltÖkonomie Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1979.
  9. What foundations does Europe need to ensure its global competitiveness? Time-Distance Study 2009, Eurochambres 2009.
  10. K. Żukrowska (red.), Harnessing globalization, czyli ujarzmianie globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu