BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Globalizacja a idee zrównoważonego rozwoju
Globalisation vs. the Ideas of Sustainable Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 111-119, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rozwój zrównoważony, Społeczne skutki globalizacji
Globalization, Sustainable development, Social results of globalisation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Pojęcie ,,rozwoju zrównoważonego'' jest określeniem działań, których celem jest rozwój gospodarczy i społeczny, bez niszczenia ekosystemów, w których żyje człowiek. Procesy globalizacyjne też mają na celu rozwój gospodarczy, ale ujęty w wymiarze ekonomicznym. Zrównoważony rozwój jest więc alternatywną drogą dochodzenia do poprawy jakości życia społeczności. W pracy przedstawiono charakterystykę trzech obszarów, w których idee zrównoważonego rozwoju pokrywają się z efektami globalizacji oraz liczne punkty niezgodne. (abstrakt oryginalny)

The term "sustainable development" means economic and social development, which won't destroy or disturb eco-systems, in which man lives. The term "globalisation processes" also means economic development, but based on a growing size of production, maximisation of profits, reduction of costs, etc. The sustainable development is another alternative to improve the quality of life of communities. The paper presents a characterisation of the effects of globalisation and sustainable development. The author has attempted to find common points and to point out to differences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja WSS-E, Warszawa 2003.
  2. Flejterski S., Wahl P., Globalizacja - stare i nowe dylematy u progu drugiej dekady XXI wieku (w:) Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja, Liberalizacja, Etyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Zeszyty Naukowe" nr 607, Szczecin 2010.
  3. Liberska B., Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
  4. Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Noga M., Stawicka M.K., Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
  6. Smarzewska A., Uwarunkowania rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce w kontekście integracji europejskiej, (w:) Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe" nr 36, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
  7. Sobiecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa 2007.
  8. Wallerstein I., Aufstieg und künftiger Niedergang des kapitalistischen Weltsystems. Zur Grundlegung vergleichender Analyse (w:) Senghaas D. (red.), Kapitalistische WeltÖkonomie Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1979.
  9. What foundations does Europe need to ensure its global competitiveness? Time-Distance Study 2009, Eurochambres 2009.
  10. K. Żukrowska (red.), Harnessing globalization, czyli ujarzmianie globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu