BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fekete József (University of Debrecen, Hungary), Radics Zsolt (University of Debrecen, Hungary), Bujdosó Zoltán (Károly Robert College, Hungary)
Tytuł
BRICS + T? : Turcja jako potencjalny członek grupy czołowych państw rozwijających się gospodarczo
BRICS + T? : Turkey, as a Potential Member of the Economic-growth Leading Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 1, s. 88-105, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Wskaźniki ekonomiczne, Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Sytuacja polityczno-ekonomiczna, Przegląd literatury
Economic indicators, Economic development, Economic growth, Political and economic situation, Literature review
Uwagi
Na stronach 97-105 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Firma/Organizacja
BRICS (Brazylia, Rosja, Chiny, Indie, RPA)
BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa)
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
"Next 11" (N-11) jest często stosowanym określeniem dotyczącym 11 krajów, których wzrost gospodarczy słabnie. Kraje te mogą opierać się na modelu krajów BRIC. W dekadzie 2010 mapa gospodarki światowej będzie się zmieniać i dzielić dochody w bardziej sprawiedliwy sposób. Główny cel badania to pokazanie rosnącego znaczenia Turcji na światowym rynku oraz jej obecna i przyszła rola w światowej gospodarce. Badanie oparte jest na różnorodnych angielskojęzycznych materiałach. Prezentacja dotycząca różnych funkcji gospodarczych opiera się na badaniach przeprowadzonych przez instytucje gospodarcze, organizacje, ogólne dane statystyczne wyrażone przez gospodarcze i regionalne plany rozwoju. Turcja stanie wkrótce przed dylematem czy starać się za wszelką cenę aby stać się nowym południowowschodnim członkiem Unii Europejskiej lub pozostać w "izolacji" (we współpracy z BRICS) aby zostać podobnie znaczącą potęgą gospodarczą na Bliskim Wschodzie jak Imperium Osmańskie?(abstrakt oryginalny)

"Next Eleven" is a frequently mentioned phenomena which refers to the 11 countries where growth has slowed down. (N-11). These countries may be able to follow the model of the BRICs and in the decade of 2010s the map of the world economy is rearranging, making the distribution of income more equitable. The main purpose of this research is to show the increasing significance of the Turkish economy in a global level. Also, to explain the current and possible upcoming role of Turkey in the word's economy. The research is based on the great variety of English-language papers and material on the topic. The presentation part about the different economic features is based on researches by economic institutions, organizations, general and statistical data submitted by economic and regional development plans. Turkey will soon face a dilemma. It has to be decided whether to strive at all costs to become the EU's new southeastern member state, or as opposed to that, evolve in "isolation" (in cooperation with the BRICS) to become a similarly significant economic power in the Middle East like the Ottoman Empire?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adaman D., Arsel M. (2008), European Union and Turkey: who defines environmental progress?; International Journal of Middle East Studies, vol. 40, pp. 541-543
 2. Altug S. G., Filiztekin A. (ed.) (2006), The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance and Reform; Routledge, 272 p.
 3. Altunisik M.B., Kirisci K., Tocci N. (2011), Turkey: Reluctant Mediterranean Power; Mediterranean Paper Series, The German Marshall Found of the United States 2011, 68 p.
 4. Atale N. (2012), A Decade of BRICs: Prospects and Challenges for the Next Decade; Vidwat: The Indian Journal of Management; Vol. 5 Issue 2, 16 p.
 5. Bank A., Karadag R. (2012), The Political Economy of Regional Power: Turkey under the AKP; GIGA Research Unit: Institute of Middle East Studies No 204.
 6. Berlatsky N. (ed.) (2010), The Global Financial Crisis; Gale Cengage Learning, 224 p.
 7. Cairns, A., and K. Meilke (2012), The Next-11 and the BRICs: Are They the Future Markets for Agrifood Trade?; Working Paper No. 2012-03, Canadian Agricultural Trade Policy and Competitiveness Research Network (CATPRN)
 8. Carter C.S. (2012), Emerging New Markets; Multi- Lingual October/November 25-28 pp.
 9. Dogan T. T. (2012), Macroeconomic Variables and Unemployment: The Case of Turkey; International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 2, No. 1, pp. 71-78
 10. Elitok S.P., Straubhaar T. (2010), The Turkish economy - A winner of the Euro crisis?; HWWI Policy Paper, pp. 3-14.
 11. Felton A., Reinhart C.(ed.) (2009), First Global Crisis in 21st Century - Part II; VoxEU.org Publication, 374 p.
 12. Frankenstein J. (2010), The "BRICs" - Still Under Construction; New York: Northeast. Business & Economics Association (NBEA), pp. 458-462 .
 13. Guzal-Dec, D, Zwolińska-Ligaj Magdalena (2010), Sieć Natura 2000 w świetle opinii wojtów i radnych reprezentujących gminy objęte europejska siecią ekologiczną; Wieś i Rolnictwo (Village and Agriculture), vol 146 N.1. pp. 171-186
 14. Kasaba R. (ed.) (2008), The Cambridge History of Turkey, Volume 4: Turkey (Creation of the Modern Middle East); Cambridge University Press, 600 p.
 15. Keating J. E. (2012), More Than BRICS in the Wall; Foreign Policy March/April 2012 http://www. foreignpolicy.com/articles/2012/02/27/more_ than_brics_in_the_wall (2012.10.18)
 16. Kozak, S. (2012), Changes in the structure of products and sales channels in the insurance sector in Poland and in the European Union in years 2002- 2008; Studia Ekonomiczne i Regionalne Nr 1 (V)2012 pp. 97-104
 17. Marotta D. J. (2008), Eastern Europe And Turkey: BRIC Wannabes; Business Journal (Central New York); 10/10/2008, Vol. 22 Issue 41, pp. 23-24
 18. O'Neill J. (2001), Building Better Global Economic BRICs; Global Economics Paper No. 66, Goldman Sachs
 19. O'Neill J. et al. (2005), How solid are the BRICs; Global Economics Paper No. 134, Goldman Sachs
 20. Ökten Ç. (2006), Privatization in Turkey: What has been achieved? in S. Altug, A. Filiztekin (ed.), The Turkish Economy, Routledge, pp. 227-251
 21. Öniza B., Ziya K., Bakir M., Caner C. (2007), Turkey's Political Economy in the Age of Financial Globalization: The Significance of the EU An chor in South European Society & Politics; Volume 12, Number 2, pp. 147-164
 22. Pamuk Ş. (2008), Economic Change in Twentieth Century. Is the Glass More than Half Full?; in R. Kasaba (ed.): Cambridge History of Modern Turkey, Cambridge University Press, pp. 266-300
 23. Shappell B. (2011), Breaking Through the BRIC Wall; Business Credit; March 2011, pp. 18-20
 24. Takács I., Takács-György K. (2004), Changes in capital efficiency in former European Union countries (1989-2001.); Kapital u poljoprivredi. (Capital in Agriculture.) International conference. 12 - 13 November 2004. Palic. Szerbia. pp. 71-80.
 25. Tandon S., Shome S. (2009), The Cracks in the BRICs; Annals of the University of Petrosani Economics; Vol. 9, Issue 4, pp. 273-282
 26. Van Agtmael A. (2012), Think Again: THE BRICS; Foreign Policy, November 2012 pp. 76-79
 27. Williams S. (2011), Why is Brazil an Emerging Market Economy; The University of Iowa Center for International Finance and Development
 28. Wilson, D., and R. Purushothaman. (2003), Dreaming with the BRICs: The Path to 2050;
 29. Global Economics Paper No. 99, Goldman Sachs.
 30. Wilson D., A. Stupnyska. (2007), The N-11: More than an Acronym; Global Economics
 31. Paper No. 153, Goldman Sachs.
 32. Wilson D., Trivedi K., Carlson S., Ursúa J. (2011), The BRICs 10 Years On: Halfway
 33. Through The Great Transformation; Global Economics Paper No. No. 208, Goldman Sachs
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu