BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozwój zrównoważony w strategiach i programach publicznych
Sustainable Development in the Government Policy
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 120-127, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Polityka gospodarcza, Innowacyjność, Jakość życia, Dobrobyt
Sustainable development, Economic policy, Innovative character, Quality of life, Prosperity
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Nowe podejście w polityce gospodarczej Europy zakłada budowę inteligentnej i zrównoważonej gospodarki, bazującej na innowacjach, zintegrowanej z polityką społeczną, regionalną i z polityką ochrony środowiska. W opracowaniu podjęto próbę ustalenia, czy i w jakich obszarach polityki gospodarczej Unii Europejskiej i Polski zostały wykorzystane zasady zrównoważonego rozwoju. Analiza dokumentów rządowych pozwoliła ustalić, że współczesna polityka gospodarcza uwzględnia w swych założeniach idee zrównoważonego rozwoju, widząc w nich szansę na poprawę efektywności gospodarki i wzrost konkurencyjności Europy, poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji, poprawę warunków kształcenia i rozwoju społeczeństwa, a docelowo zmierzając w stronę gospodarki niskoemisyjnej. (abstrakt oryginalny)

A new approach to the economic policy in Europe involves creation of the sustainable economy based on knowledge and innovations, integrated with social, regional and environmental policies. The study attempts to determine whether the principles of sustainable development have been used in the economic policy of Poland and the European Union. An analysis of government documents leads to conclusion that the contemporary economic policy takes into account the ideas of sustainable development. It is considered to be an opportunity to improve efficiency of the economy and to increase Europe's competitiveness through dematerialisation of production and consumption, improved education and social development, and ultimately leading toward the low-carbon economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 2010, KOM (2010).
  2. Kiełczewski D., Zrównoważony rozwój - istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, (w:) Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010.
  3. Nagórny W., Zrównoważony rozwój w polityce przemysłowej Unii Europejskiej, (w:) Kiełczewski D. (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
  4. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/Archiwum/nss/
  5. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk/strony/strategia_rozwoju_kraju_2007_2015.aspx
  6. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2011, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Narodowy+Program+Redukcji+Emisji+Gazow+Cieplarnianych
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu