BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Hanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Zrównoważone leśnictwo w Polsce
Sustainable Forestry in Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 137-144, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Leśnictwo, Ochrona lasów
Sustainable development, Forestry, Forests protection
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest przedstawienie wybranych aspektów zrównoważonego leśnictwa w Polsce. Koncepcja rozwoju zrównoważonego jest uwzględniania w różnych politykach sektorowych, w tym także w leśnictwie. Zrównoważone leśnictwo dotyczy odpowiedniego zarządzania lasami, ich odnawiania, ochrony, zachowania bioróżnorodności oraz równoczesnego wykorzystywania wielu usług (funkcji) lasów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the chosen aspects of sustainable forestry in Poland. The idea of sustainable development is taken into consideration in many sector policies, including forestry. The sustainable forestry concerns an appropriate forests management, their renovation, protection, preserving the biodiversity and a simultaneous use of many forest's services (functions). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 2. Kant S., Berry R.A., Economics, sustainability and forest management, (w:) Kant S., Berry R.A. (red.), Economics, sustainability and natural resources, "Springer Netherlands" 2005, Vol. 1.
 3. Kassenberg A., Gospodarka leśna a ekorozwój w perspektywie XXI wieku, (w:) Rykowski K. (red.), Trwały i zrównowazony rozwój lasów. Poglądy - opinie - kontrowersje, Instytut Badawczy Leśnictwa, WN Askon, Warszawa 1998.
 4. Keiner M., Re-emphasizing sustainable development - the concept of "evolutionability", "Environment, Development and Sustainability" 2004, No. 6.
 5. Nogalski B., Klisz S., Paradoksy strategiczne współczesnego leśnictwa, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 6.
 6. Rykowski K, Trwały i zrównoważony rozwój lasów - zarys problematyki, (w:) Rykowski K. (red.), Trwały i zrównowazony rozwój lasów. Poglądy - opinie - kontrowersje, Instytut Badawczy Leśnictwa, WN Askon, Warszawa 1998.
 7. Certyfikacja dobrej gospodarki leśnej, broszura informacyjna, Związek Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC-Polska, Kraków 2006.
 8. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa, 2008, http://www.mos.gov.pl
 9. II Polityka ekologiczna państwa, http://www.mos.gov.pl
 10. Wytyczne w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na zasadach ekologicznych. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dania 11.05.1999, http://www.lp.gov.pl
 11. Zasady hodowli lasu, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2012, http://www.lasy.gov.pl
 12. Ustawa z dnia 29 września 1991 roku o lasach. Tekst ujednolicony za: http://isap.sejm.gov.pl
 13. http://www.americanhardwood.org/pl/dlugotrwalosc/wlasciwa-gospodarka-lesna/czym-jestzrownowazona-gospodarka-lesna/
 14. http://www.wwf.pl
 15. http://www.fsc.pl
 16. http://www.lasy.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu