BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Jakość życia w kontekście zrównoważonego rozwoju
Quality of Life in the Context of Sustainable Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 145-155, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Jakość życia, Rozwój zrównoważony, Metody pomiarowe
Quality of life, Sustainable development, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Jakość życia jest zarówno celem, jak i efektem zrównoważonego rozwoju. Istotne jest zatem doskonalenie sposobów pomiaru realizacji tego celu - osiągnięcia odpowiednio wysokiej jakości życia. Z tego względu w artykule przedstawiono istotę jakości życia w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz wybrane syntetyczne wskaźniki jej pomiaru. (abstrakt oryginalny)

Quality of life is both an objective and an effect of sustainable development. Therefore, it is important to improve ways to measure this goal - achieve a high quality of life. For this reason, the article presents the essence of quality of life in the context of sustainable development, and selected composite indicators to measure it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allardt E., Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Reasearch, (w:) M.A. Nassbaum, A. Sen, The Ouality of Life (eds.), Oxford University Press, Oxford 1993.
 2. Bendyk E., Ranking szczęścia i nieszczęścia, "Polityka.pl", http://www.polityka.pl/rynek/1526579,1,ranking-szczescia-i-nieszczescia.read.
 3. Borys T., Ilość a jakość - kilka refleksji po latach, (w:) Iwasiewicz A. (red.), Między liczą a treścią, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 4. Borys T., Jakość życia a zrównoważony rozwój. Relacje i pomiar, (w:) Piontek F. (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 5. Borys T., Kwalimetria. Teoria i zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991
 6. Campbell A., Subjective measures of well-being, "American Psychologist" 1976, Nr 2.
 7. Drewnowski J., Scott W., The Level of Living Index. Report, UNRISD 1966, No. 4.
 8. Drewnowski J., Studies in the Measurement of Level of Living and Welfare. UNSRID 1970.
 9. Fromm E., Mieć czy być, Klub Otrycki, Warszawa 1989.
 10. Kiełczewski D., Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju, (w:) Kiełczewski D. (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2009.
 11. Kolman R. Próba wartościowania jakości życia, (w:) Kwalitologia, lepsza jakość życia, NOT, Gdańsk 1977.
 12. Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K., Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, (w:) Kopycińska D. (red.), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Print Group, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 13. Polska 2025. Długofalowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, CS Warszawa 2000.
 14. Maciaszek J., Metody oceny jakości życia. (w:) Wawak T. (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, EJB, Kraków, 1997.
 15. Poskrobko B., Ku ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007.
 16. Raport o rozwoju społecznym 2011. Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza przyszłość dla wszystkich, Opublikowano dla Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), pdf, http://hdr.undp.org/eu/humandev/learnome.
 17. Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 5, PWN, Warszawa 1965.
 18. van de Kerk G., Manuel A., A comprehensive index for a sustainable society: The SSI - the Sustainable Society Index. Ecological Economics, tom 66(2-3). Sustainable Society Foundation 2008.
 19. van de Kerk G., Manuel A., Sustainable Society Index 2010. Sustainable Society Foundation 2010, pdf, http://www.ssfindex.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu