BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samborski Adam (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w kontekście kognitywizacji gospodarki
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych, 2010, s. 13-20, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Internacjonalizacja, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Społeczeństwo informacyjne
Higher education, Internationalization, Knowledge-based society, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podłoże dla formującej się gospodarki wiedzy stanowiły, zapoczątkowana jeszcze w połowie ubiegłego stulecia, wielka rewolucja naukowa i technologiczna oraz późniejszy rozwój cybernetyki, nauk informacyjnych i komunikacyjnych. Dało to podstawę rozwinięcia się kognitywistyki (nauka poznawcza) jako interdyscyplinarnego studium dotyczącego nabywania i użycia wiedzy. Transformacja, jaka dokonuje się w obrębie społeczeństwa wiedzy, obejmuje przechodzenie od pracy odtwórczej do twórczych jej przejawów, stąd w społeczeństwie informacyjnym mamy do czynienia z twórcami, a wiedza staje się wartością konstytutywną przestrzeni aksjologicznej. Informacje i wiedza zmieniają swoje funkcje w różnych formach aktywności człowieka, ich opanowywanie w procesach uczenia się przyjmuje też odmienny charakter. Zarówno w nauce, jak i badaniach naukowych wiedza jest jednocześnie narzędziem, metodą oraz celem/wynikiem poczynań badawczych. Wykorzystanie wiedzy naukowej jest zintensyfikowane w sposób szczególny. Nauka współczesna jest bezpośrednio zwrotnie związana z techniką, czyli ujawnia swoje utylitarne znaczenie we współczesnych technologiach. To powoduje dynamiczny rozrost wiedzy i zarazem jej starzenie się oraz zmianę hierarchii nowej wiedzy w dziedzinach opartych na nowoczesnych technologiach, takich jak medycyna, elektronika, biotechnologia. (fragment tekstu)

The cognitivization, that is the growth in meaning of scientific knowledge as a main resource, it is one of two (apart from globalization) the main processes, which define the world economy in a modern manner. The text turns the attention on the meaning of the internationalization of higher education in the context of globalization and cognitivization. It makes the analyses' of necessary conditions of the internationalization of higher education appearing as well as focusing on key challenges of the internationalization process in context of vision of Europe of Knowledge. The direction guidelines, which have led considerations, make up the Bologna Process, Lisbon Strategy, and European Qualification Framework. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balzer C., Martens K.: International Higher Education and the Bologna Process. What Part Does the European Commission Play? Paper presented to the epsNet 2004 Plenary Conference, 18-19 June 2004, "Political Science after the EU Enlargement: Challenges to the Discipline. Workshop: Political Science and the Bologna Process", Charles University, Prague 2004.
 2. Castells M.: The Rise of the Network Society. Blackwell, Cambridge, MA 1996.
 3. Fukuyama F.: Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Politeja, Warszawa 2000.
 4. Furmanek W.: Edukacja w społeczeństwie wiedzy. W: Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej. Red. S. Juszczyk, M. Musioł, A. Watoła. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 5. Karmiloff-Smith A.: Beyond modularity. A Developmental Perspective on Cognitive Sciences. The MIT Press, Cambridge-Massachusetts-London 1995.
 6. Karpiński A.: Przyszłość gospodarki opartej na wiedzy w Polsce a rynek pracy. W: Społeczeństwo oparte na wiedzy w dobie globalizacji. Wybrane zagadnienia. Red. K. Ślęczka. WSZiM, Sosnowiec 2003.
 7. Knight J., de Wit H.: Strategies for Internationalization of Higher Education: Historical and Conceptual Perspectives. In: Strategies for Internationalization of Higher Education: A Comparative Study of Australia, Canada, Europe and the United States of America. Edited by H. de Wit. European Association for International Education, Amsterdam 1995.
 8. Kukliński A.: Konkurencyjne społeczeństwo permanentnej edukacji jako twórca gospodarki opartej na wiedzy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. A. Kukliński. Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 9. Pawłowski K.: Społeczeństwo wiedzy. Szansa dla Polski. Znak, Kraków 2004.
 10. Samborska I., Samborski A.: Edukacja wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. W: "Chowanna". Tom Jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia. Red. W. Kojs. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 11. Searle J.R.: Umysł na nowo odlayty. PIW, Warszawa 1999.
 12. Siemieniecki B.: Edukacja humanistyczna i komputery. W: Edukacja medialna. Red. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 13. Subiektywność a świadomość. Studia z kognitywństyki i filozofii umysłu. Red. W. Dziarnowska, A. Klawiter. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 14. Sulmicka M.: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015: Czy nadchodzą dobre czasy dla szkolnictwa i nauki? "e-mentor" 2007, nr 2.
 15. Zolfaghari A., Shatar Sabran M., Zolfaghari A.: Internationalization of Higher Education: Challenges, Strategies, Policies and Programs. "US-China Education Review" 2009, No. 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu