BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratnicki Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zbierowski Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego
Enterprise's Strategic Orientations as Important Direction of Future Research in Strategic Management
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 141-158, tab., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Orientacja przedsiębiorcza, Strategia przedsiębiorstwa
Strategic management, Entrepreneurial orientation, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano istotny konstrukt w dyscyplinie zarządzania, a w szczególności w dziedzinie zarządzania strategicznego - orientację organizacji. Uważamy, że posiada ona duży potencjał w zrozumieniu organizacji na poziomie strategicznym, a także w badaniu zależności między orientacją a innymi zmiennymi na poziomie organizacyjnym. Opisano naturę, wymiarowość oraz metodologię tworzenia orientacji. Następnie zaprezentowano przykłady orientacji: zasobową, przedsiębiorczą, przyszłościową, rynkową, na interesariuszy oraz pozytywną. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an important construct in management and especially strategic management - enterprise's orientation. We claim that it has a high value in understanding the enterprise at strategic level and researching the relationships between orientations and other variables at organizational level. The nature, dimensionality and methodology of creating orientations are presented. Further, examples of resource orientation, entrepreneurial orientation, future orientation, market orientation, stakeholders orientation and positive orientation are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begley, T.M., Boyd, D.P., Psychological characteristics associated with performance in entrepreneurial firms and smaller businesses, Journal of Business Venturing, nr 1/1987, s. 79-93.
 2. Berman, S.L., Wicks, A.C., Kotha, S., Jones, T.M., Does stakeholder orientation matter? The relationship between stakeholder management models and firm financial performance, Academy of Management Journal, nr 5/1999, s. 488-506.
 3. Bratnicki, M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Gnome, Katowice 2001.
 4. Bratnicki, M., The dialectics of organizational entrepreneurship, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 5. Brown T.E., Davidsson, P. i Wiklund, J., An operationalization of Stevenson's conceptualization of entrepreneurship as opportunity based firm behavior. Strategic Management Journal, 5/2001, s. 953-968.
 6. Covin, J.G., Slevin, D.P., A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, Entrepreneurship Theory and Practice nr 1/1991, s. 7-25.
 7. Covin, J.G., Slevin, D.P., Strategic management of small firms in hostile and benign environments, Strategic Management Journal, nr 1/1989, s. 75-87.
 8. Covin, J.G., Slevin, D.P., The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style, Journal of Management Studies, nr 3/1988, s. 217-234.
 9. Covin, J.G., Green, K.M., Slevin, D.P., Strategic process effects on the entrepreneurial orientation sales growth rate relationship, Entrepreneurship Theory and Practice, nr 1/2006, s. 57-81.
 10. Dyduch, W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 11. Ferrell, O.C., Gonzalez-Padron, T.L., Hult, G.T.M., Maignan, I., From market orientation to stakeholder orientation, Journal of Public Policy & Marketing, nr 1/2010, nr 93-96.
 12. Greenley, G.E., Foxall, G.R., Multiple stakeholder orientation in UK companies and the implications for company performance, Journal of Management Studies, nr 2/1997, s. 260-284.
 13. Homburg, C., Pflesser, C., A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes, Journal of Marketing Research, nr 4/2000, s. 449-462.
 14. Ireland, R.D., Covin, J.G., Kuratko, D.F., Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy, Entrepreneurship Theory and Practice nr 1/2009, s. 19-46.
 15. Karpacz, J., Nogalski, B., Studium przypadku w badaniu orientacji przedsiębiorczej organizacji, [w:] R. Krupski (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego. Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 17, s. 205-220, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 16. Khandwalla, P.N., The design of organizations, Harcourt Brace Janovich, New York 1977.
 17. Kohli, A.K., Jaworski, B.J., Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications, Journal of Marketing, nr 2/1990, s. 1-18.
 18. Kreiser, P.M., Marino L., Weaver, K.M., Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: A multi-country analysis, Entrepreneurship Theory and Practice, nr 4/2002, s. 71-94.
 19. Krupski, R. Po co i jak mierzyć orientację zasobową planowania strategicznego?, [w:] R. Krupski (red.) Metody badań problemów zarządzania strategicznego. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, t. 17/2012, s. 89-98.
 20. Krupski, R., Horyzont planowania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach, [w:] R. Krupski (red.) Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011, s. 45-57.
 21. Krupski, R., Horyzont planowania w identyfikowaniu orientacji strategicznej przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 5/2011, s. 3-7.
 22. Krupski, R., Kontekst turbulencji otoczenia w badaniach empirycznych nad strategiami przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 9/2011, s. 3-5.
 23. Krupski, R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 24. Krupski, R., Zmiany w planowaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, vol. 169/2011, s. 147-156.
 25. Lumpkin, G.T., Dess G.G., Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle, Journal of Business Venturing, nr 5/2001, s. 429-451.
 26. Lumpkin, G.T., Dess, G.G., Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, Academy of Management Journal nr 1/1996, s. 135-172.
 27. Maignan, I., Gonzalez-Padron, T.L., Hult, G.T.M., Ferrell, O.C., Stakeholder orientation: development and testing of a framework for socially responsible marketing, Journal of Strategic Marketing, nr 4/2011, s. 313-338.
 28. Miles M.P., Arnold, D.R., The relationship between marketing orientation and entrepreneurial orientation, Entrepreneurship Theory and Practice, nr 4/1991, s. 49-65.
 29. Miller, D., Friesen, P.H., Archetypes of strategy formulation, Management Science, nr 9/1978, s. 921-933.
 30. Miller, D., Friesen, P.H., Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum, Strategic Management Journal, nr 1/1982, s. 1-25.
 31. Miller, D., Friesen, P.H., Strategy making and environment: The third link, Strategic Management Journal, nr 2/1983, s. 221-235.
 32. Miller, D., The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, nr 7/1983, s. 770-791.
 33. Mintzberg, H., Strategy-making in three modes, California Management Review, nr 2/1973, s. 44-53.
 34. Narver, J.C., Slater, S.F., The effect of a market orientation on business profitability, Journal of Marketing, nr 4/1990, s. 20-35.
 35. Rohrbeck, R., Towards a maturity model fo organizational future orientation, Academy of Management Annual Meeting Proceedings 2010, s. 1-6.
 36. Wójcik-Karpacz, A., Problem identyfikacji zjawiska bezpośrednio nieobserwowalnych w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 1A/2012, s. 47-56.
 37. Zbierowski, P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu