BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa : zasoby i okazje
Modern Business Strategy : Resources and Opportunities
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 159-175, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo hi-tech, Nowe technologie, Postęp technologiczny
Dynamic capabilities, Corporation strategies, Hi-tech company, High-tech, Technological progress
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu starano się dowieść, że strategia nowoczesnych przedsiębiorstw, za które uważa się przedsiębiorstwa sektora wysokich technologii (high-tech), opiera się na podejściu zasobowym i orientacji na okazjach. Przedsiębiorstwa high-tech działają na styku gospodarki i nauki, prowadzą aktywną działalność badawczo-rozwojową, są źródłem tworzenia nowej wiedzy, wynalazków i innowacji oraz wykorzystują wyniki postępu techniczno-technologicznego. Na podstawie badań w tego typu firmach stwierdzono, że ich strategie opierają się na rozwoju strategicznych zasobów, których redundancja wraz z dynamicznymi zdolnościami firmy umożliwia wykorzystanie ulotnych okazji, identyfikowanych poprzez zestaw prostych reguł. (abstrakt oryginalny)

The study attempted to prove that the strategy of modern companies, which are high-tech companies, is based on resources and opportunities. High-tech companies link business and science. They focus on active research - development, create new knowledge, innovations, and use the results of technical and technological progress. Studies in high-tech companies show, that their strategies are based on the development of strategic resources, which together with resources' redundancy and dynamic capabilities allow the use of the opportunities identified through a set of simple rules. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P., Podejścia do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2011.
 2. Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", 1991, nr 17.
 3. Barney J.B., Is the resource-based "view" a useful perspective for strategic management research? Yes, "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26, nr 1.
 4. Barney J.B., Clark D.N., Resource-based theory. Creating and sustaining competitive advantage, Oxford University Press, Oxford 2007.
 5. Communication to the Spring European Council. Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, Brussels, 02.02.2005, [http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs/pdf/COM2005_024_en.pdf].
 6. de Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 7. Eisenhardt K.M., Sull D.N., Strategy as simple rules, "Harvard Business Review" 2001, Vol. 79, nr 1.
 8. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, 03.03.2010, [http://eurlex.europa.eu/Lex].
 9. Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 10. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the future, "Harvard Business Review" 1994, Vol. 72, nr 4.
 11. High-technology and knowledge based services aggregations based on NACE Rev.2. January 2009, [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf].
 12. Johnson G., Scholes K., Whittington E., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
 13. Kim C.W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
 14. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 15. Krupski R., Strategie elastyczne [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 16. Krupski R., Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 4.
 17. Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency conclusions, [http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100r1.en0.htm].
 18. Obłój K., Dominująca logika działania jako strategia firmy: studium polskich przedsiębiorców, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4 (110).
 19. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 20. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 21. Raynor M.E., Paradoks strategii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.
 22. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 23. Tecce D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, nr 7.
 24. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu