BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Twórcza strategia - przemijająca koncepcja, czy przyszłość zarządzania strategicznego?
Creative Strategy - One-Off Concept or the Future of Strategic Management?
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 177-195, tab., rys., bibliogr. 44 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Strategia przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Twórcze rozwiązywanie problemów
Strategic management, Enterprise innovation, Corporation strategies, Enterprise effectiveness, Creative solving problems
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr grantu 2011/01/B/HS4/01075
Abstrakt
Artykuł przedstawia teoretyczną koncepcję twórczej strategii zaproponowaną przez Bilton'a i Cummings'a (2010). Rozwinięto i opisano cztery wymiary procesu twórczej strategii: innowacyjność, przedsiębiorczość strategiczną, przywództwo i projekt strategicznej organizacji, ze wskazaniem na dylematy występujące w każdym z nich. Wreszcie przedstawiony został problem operacjonalizacji koncepcji twórczej strategii, a także zbadania zależności między wymiarami twórczej strategii a efektywnością organizacyjną. Zrealizowanie tego zamierzenia badawczego być może da odpowiedź na pytanie o miejsce i rolę twórczej strategii na drodze zarządzania strategicznego. Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu 2011/01/B/HS4/01075). (abstrakt oryginalny)

This paper presents the theoretical concept of creative strategy developed by Bilton and Cummings (2010) with its four dimensions: strategic innovativeness, strategic entrepreneurship, strategic leadership and strategic organization design. The dimensions and dilemmas of creative strategy are described, and the future research directions are presented. The fundamental question of this paper is how to extend and operationalize the creative strategy construct, and how to identify its relations with organizational performance. I gratefully acknowledge the financial support in publishing this paper by the Polish National Centre for Science (grant numer 2011/01/B/HS4/01075). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs, Z.J., Audretsch, D.B., Handbook of Entrepreneurship Research, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2003, s. 64.
 2. Alvarez, S.A., Barney, J.B. 2002, Resource-based theory and the entrepreneurial firm. In M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, & D.L. Sexton (Eds.), Strategic entrepreneurship. Creating a new mindset: 89-105. Oxford/ Malden: Blackwell.
 3. Amabile T.M. 1996, Creativity in context. Boulder, CO: Westview Press.
 4. Baum, J.R., Locke, E.A. & Kirkpatrick, S.A. 1998, A longitudinal study of the relation of vision and vision communication to venture growth in entrepreneurial firms, Journalof Applied Psychology, 83: 43-54.
 5. Borghini, S. 2005, Organizational creativity: Breaking equilibrium and order to innovate, Journal of Knowledge Management, 9: 19-33.
 6. Bratnicka K. 2010, Kultura organizacyjna i twórczość w przedsiębiorczych organizacjach - model koncepcyjny, Przegląd Organizacji 11:3-5.
 7. Bratnicki M. i Bratnicka K. 2011, Strategiczny wybór oparty na twórczości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Poznaniu.
 8. Bratnicki M., Dialectics of Corporate Entrepreneurship. Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 9. Bratnicki, M., Modele twórczości organizacyjnej, Raport cząstkowy z realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu 2011/01/B/HS4/01075).
 10. Campbell, D.J., The Proactive Employee: Managing Workplace Initiative. "Academy of Management Ececutive" 2000, nr. 3, s. 52-66.
 11. Chakrabarty, S., Woodman, R.W. 2009, Relationship creativity in collectives at multiple levels. W: T. Ricards, M.A. Runco, S. Moger (red.), The Routledge companion to creativity: 189-205. London/New York: Routledge.
 12. De Dreu, C.K.W., Nijstad, B.A., Bass, M. 2011, Creativity In individuals and groups: Basic principles with practical implications, W: D. De Cremer, R. van Dick i J.K. Murningham (red.), Social psychology and organizations: 297-324 Ney York/ London: Routledge.
 13. Dyduch, W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, WAE, Katowice 2008.
 14. Dyduch, W., Dylematy twórczej strategii - konstrukt i jego operacjonalizacja. Organizacja i Kierowanie, nr 1A 2012, s. 97-108.
 15. Fisher, C.M., Amabile, T.M. 2009, Creativity, improvisation, and organizations, W: T. Ricards, M.A. Runco, S. Moger (red.), The Routledge companion to creativity: 13-24. London/New York: Routledge.
 16. Ford, C.M. 1996, A theory of creative action in multiple social domains, Academy of Management Review, 21: 1112-1142.
 17. Ghosh, S., Malloy, R.P. (red), 2011. Creativity, law and entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar.
 18. Isaacson W., 2011, Steve Jobs, Insignis Media, Kraków.
 19. Kanter, R.M., When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective, and Social Conditions for Innovation in Organization, W: R. Swedberg, Enterpreneurship. Oxford University Press, Oxford- New York 2000, s. 168-169.
 20. Kattila, R., Measuring Innovation Performance, W: Business Performance Measurement. Theory and Practice. Red. A. Neely. Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 305.
 21. Kirgidan, L.P., Hughes, M. 2010, Strategic entrepreneurship: Origins, core elements and research directions, European Business Review, 22: 43-63.
 22. Lumpkin, G.T., Dess, G. G. 2001, Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle, Journal of Business Venturing, 16: 429-451.
 23. McMahon, S., Ford, C. 2010, Direct and indirect influences on employee creativity in small and medium-sized enterprises. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 24. Miller D., The Correlates of Entrepreneurship in three types of firms. "Management Science" 1983, No 29. Za T.E. Brown, P. Davidsson, J. Wiklund: An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneurship As Opportunity-Based Firm Behaviour. "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22.
 25. Moroz, P.W., Hindle, K.G. 2010, Entrepreneurship as a process: Toward harmonizing multiple perspectives. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 26. Morris, M.H., Kuratko D.F., Covin, J.G. 2008, Corporate entrepreneurship and innovation (2nd ed). Mason: Thomson South-Western.
 27. Moszkowicz, K., Innowacyjność i przedsiębiorczość polskich przedsiębiorstw, W: Źródła sukcesów i porażek polskich przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, s. 100-101.
 28. Nystrom, H. 1993. Creativity and entrepreneurship. Creativity and Innovation Management, 2: 237-242.
 29. Quinn, R.E. 1988, Beyond rational management: Mastering the paradoxes and competing demands of high performance, San Francisco: Jossey-Bass.
 30. Rokita, J., Organizacja ucząca się. AE Katowice, 2003.
 31. Romanowska, M. 2012, Metody badania strategii, W: R. Krupski (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Wałbrzych, WWSZiP, s. 65.
 32. Smith, K., Collins, C., Clark, K. 2005, Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of new product introduction in high-technology firms, Academy of Management Journal, 48: 346-357.
 33. Sundgren, M., Dimenäs, E., Gustafsson, J-E., Selart, M. 2005, Drivers of organizational creativity: A path model of creative climate in pharmaceutical R&D. R&D Management, 35: 359-374.
 34. Sykes, H.B., Block, Z. 1989, Corporate Venturing Obstacles: Sources and Solutions, Journal of Business Venturing, nr 4, s. 161.
 35. Unsworth, K. 2001, Unpacking creativity, Academy of Management Review, 26: 289-297.
 36. Von Grogh, G., Nonaka, I., Nishiguchi, T., Knowledge Creation: A Source of Value, St. Martin's Press, New York 2000.
 37. Weick, K., 1987, Substitutes for strategy, W" J. Teece (red.): The Competitive Challenge, Cambridge, MA: Ballinger.
 38. Weinzimmer, L.G., Michel, E.J., Franczak, J.L. 2011, Creativity and a firmlevel performance: The mediating effects of action orientation, Journal of Management Issues, 23: 62-82.
 39. Wiklund, J., Shepherd, D. 2005, Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20: 71-91.
 40. Woodman, R.W., Sawyer, J.E., Griffin, R.W. 1993, Toward a theory of organizational creativity, Academy of Management Review, 18: 293-321.
 41. Wu, C., McMullen, J.S., Neubert, M.J., Yi, X. 2008, The influence of leader regulatory focus on employee creativity, Journal of Business Venturing, 23: 587-602.
 42. Xu, F., Rickards, T. 2007, Creative management: A predicted development from research into creativity and management, Creativity and Innovation Management, 16: 216-228.
 43. Zahra, S., Jennings, D.F., Kuratko, D.F. 1999, Antecedents and consequences of firm-level entrepreneurship: The state of the field, Entrepreneurship Theory & Practice, 24:45-66.
 44. Zhou, J. 2008, New look at creativity in the entrepreneurial process, Strategic Entrepreneurship Journal, 2: 1-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu