BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poskrobko Katarzyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Problemy finansowania ochrony środowiska z punktu widzenia teorii dóbr publicznych
Problems of Environmental Protection Financing from the Perspective of Public Goods Theory
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 174-183, wykr., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Dobra publiczne, Rozwój zrównoważony, Finansowanie ochrony środowiska
Environmental protection, Public goods, Sustainable development, Environmental protection financing
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na problem optymalnej podaży dóbr publicznych, ich finansowania i dystrybucji. Punktem wyjścia do rozważań było przyjęcie ochrony środowiska jako dobra publicznego. Następnie dokonano analizy problemu podaży dóbr publicznych, sposobu i poziomu ich finansowania oraz metod reglamentacji. Podjęty w artykule problem jest szczególnie ważny z punktu widzenia ekonomii zrównoważonego rozwoju, ze względu na fakt, że zarówno samo środowisko, jak i jego ochrona są integralną częścią procesu gospodarowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to consider the problem of optimal demand for public goods, their financing and distribution. The assumption that environmental protection is a public good is an underlying concept of this article. Next, there was analysed the problem of demand for public goods, methods and standards applied in the financing process as well as methods of distribution. The issue discussed in the article is particularly relevant from the point of view of sustainable development economics, taking into account the fact that both the environment itself and its protection are integral parts of the management process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol M. (red.), Zakres ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  2. Folmer H. i in. (red.), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Podręcznik dla studentów i praktyków, i in., Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
  3. Jeżowski P., Związki ekonomii z ochroną środowiska, http://baseny.waw.pl/pesk/ekokonf_3.html
  4. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. Poskrobko K., Kategoria efektów zewnętrznych w ujęciu instytucjonalnym i zrównoważonym (w:) Poskrobko P. (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w gospodarce opartej na wiedzy, WSE, Białystok 2011.
  6. Spillmann A., Social Justice and Environment Policy, "International Journal of Social Economics" 1995, No. 3.
  7. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu