BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poskrobko Tomasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Społeczne efekty kształtowania ładu ekologiczno-gospodarczego
Social Effects of Ecological and Economic Governance Modelling
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 184-193, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ład społeczno-gospodarczy, Człowiek w środowisku
Sustainable development, Social-economic order, Human in environmental
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Kształtowanie ładu ekologiczno-ekonomicznego, wynikające z prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju, wywołuje zmiany z całym makrosystemie gospodarka-społeczeństwo-środowisko, w tym w szczególności w sferze społecznej. W badaniach naukowych dotyczących zrównoważonego rozwoju problem ten jest poruszany niezwykle rzadko. W związku z tym brakuje również narządzi badania wpływu kształtowania relacji między gospodarką a środowiskiem na społeczeństwo. W artykule podjęto próbę zastosowania teorii efektów zewnętrznych do opisu tych relacji. (abstrakt oryginalny)

Modelling of the ecological and economic governance causes changes in the whole macro system, economy-society-environment, especially in the social sphere. Scientific researches in sustainable development, in most cases, omit this problem. Therefore, there are still missing scientific tools that allow investigating influence of changing relations between the environment and economy on the social sphere. In his article, the author tries to prove that the theory of externalities could be used in order to do so. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J., The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-Market Allocation, (w:) Haveman R.H., Margolis J. (red.), Public Expenditures and Policy Analysis, Chicago 1970.
 2. Buchanan J.M., Stubblebine W.C., Externality, "Economica" 1962, Vol. XXIX.
 3. Baumol W.A., Coase R., The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics" 1960, No. 3.
 4. Conastanza R., i in., The value of word's ecosystem services and natural capital, "Nature" 1997, Vol. 387.
 5. Dobrzański G., Ekorozwój a utopia, "Ekonomia i Środowisko" 1999, nr 15(2).
 6. Fiedor B. i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 7. Graczyk A., Ekologiczne efekty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 8. Ligus M., Poskrobko T., Sidorczuk E., Korzyści i koszty społeczne modernizacji systemów energetycznych na poziomie lokalnym, (w:) Graczyk A., Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012 (w druku).
 9. North D.C., The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem. "WIDER Annual Lecteures 1", Helsinki 1997.
 10. Oates W.E., The Theory of Environmental Policy (Externalities, Public Outlays, and the Quality of Life), Prentice-Hall, Englewood Clifs 1975.
 11. Pigou A.C., Economics of Welfare, Macmillan Company, London 1952.
 12. Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2008.
 13. Poskrobko T., i in., Metodyka oceny u wyceny efektów zewnętrznych lokalnych systemów energetycznych, (w:) Rusak H. (red.), Gospodarowanie energią w gminach - podstawy metodyczne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 14. Scitovsky S.T., Two Concepts of External Economies, "Journal of Political Economy" 1954, No. 2.
 15. Stern N., The Economics of Climate Change, "American Economic Review" 2008, No. 98(2).
 16. Wildowicz-Giegiel A., Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy (w:) Piech K., Pangsy-Kania S. (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu