BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacje w sektorze usług a zrównoważony rozwój gospodarki
Innovations in the Service Sector and Sustainable Development of the Economy
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 194-201, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Innowacje, Sektor usług, Rozwój zrównoważony
Innovations, Services sector, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba oceny zmian dokonujących się w sektorze usług w wyniku wdrażanych innowacji w kontekście zrównoważonego rozwoju. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych GUS pochodzących z badania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2006-2008 i 2008-2010 w ramach międzynarodowego programu badawczego Community Innovation Survey. Innowacje w sektorze usług tylko w niewielkim stopniu przekładają się na zmniejszenie szkodliwości dla środowiska oraz obniżkę materiałochłonności i energochłonności. Niepokojące jest to, że zmniejsza się popyt na usługi przedłużające żywotność dóbr, co prowadzi do nieracjonalnego wykorzystania zasobów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to attempt to assess the changes taking place in the services sector as a result of innovations implemented in the context of sustainable development. The analysis was performed based on the CSO data from the study of innovative activity of enterprises in 2006-2008 and 2008-2010 within the framework of the international research programme, Community Innovation Survey. Innovation in services only slightly translates into reduced environmental impacts and the reduce material and energy costs per unit output. The worrying thing is that it reduces the demand for extending the service life of goods, leading to inefficient use of resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker S., Sustainable Development, Routledge Taylor & Francis Group, New York 2006.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012.
 4. Howells J., Innovation, consumption and knowledge: services and encapsulation, (w:) Green K., Miozzo M., Dewick P., Technology, Knowledge and the Firm. Implications for Strategy and Industrial Change, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2005.
 5. Kina E., Rozwój zrównoważony w społeczeństwie informacyjnym - szanse i zagrożenia, (w:) Grądzki R., Matejun M. (red.), Rozwój zrównoważony - zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2009.
 6. Kronenberg J., Związki gospodarki, społeczeństwa i środowiska, (w:) Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 7. Our Common Future, World Commission of Environment and Development, Oxford University Press 1987 (tłum. pol. Nasza wspólna przyszłość) Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991.
 8. Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 9. Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 10. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 11. Swann G.M.P., The Economics of Innovation. Edward Elgar Publishing Limited., Cheltenham 2009.
 12. Sztumski W., Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, "Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu