BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Libertowska Andżelika (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zaufanie i współpraca w sieci jako odpowiedź na przemiany społeczno-gospodarcze. Wybrane aspekty
Trust and Network Cooperation as an Answer to Social and Economic Changes. Chosen Aspects
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 303-313, bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Zaufanie, Współpraca, Kapitał społeczny, Zespół wirtualny
Trust, Cooperation, Social capital, Virtual team
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region wielkopolski
Wielkopolska region
Abstrakt
Zaufanie we współpracy redukuje zachowania oportunistyczne, a tym samym przyczynia się do ograniczenia ryzyka działania i redukcji kosztów transakcyjnych. Stanowi ono podstawę zawiązywania współpracy w ramach sieci biznesowych oraz zespołów wirtualnych jako ich szczególnej postaci. Biorąc pod uwagę niską aktywność w podejmowaniu i trwaniu we współpracy przedsiębiorstw oraz analogię zachowań społecznych i gospodarczych, można sformułować wniosek, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest niski poziom zaufania społecznego. Z prowadzonych badań w ramach Diagnozy Społecznej wynika, że odsetek osób, które twierdzą, że "większości ludzi można ufać" w 2011 r. wynosił 13,4% i pozostał niezmienny od 2009 r. Szczególnie utrudniony proces budowania zaufania zachodzi w zespołach wirtualnych z uwagi na krótki czas pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem działania. Jednak właśnie w tej formie współpracy odgrywa ono szczególne znaczenie. Należy zatem zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą przyczynić się do aprecjacji tego zasobu w zespołach wirtualnych. Są to: kompetencje w działaniu, zachowanie spójności w działaniu, wykazanie chęci zaangażowania się w rozwiązanie problemów. (fragment tekstu)

Cooperation in the network is presented in the article as an important element of management processes, which is found to be a source of growth in firms' flexibility and thus their effectiveness. Inter-organizational cooperation and trust are the basis for new types of business organizational structures created in the context of building a knowledge-based economy, like virtual organizations. Cooperation in the market partnership is giving companies the opportunity for greater flexibility and eliminating the delay between the market reaction and the reaction of the company. This cooperation can take various forms, in which particular attention is paid to creation of business networks. Furthermore, the article presents the results of a research provided in 2011-2012, in which one of elements was assessment of the trust and inter-organizational collaboration importance as the resources used in achieving a competitive advantage in the international market for small and medium-sized enterprises in Wielkopolska region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A. (2009), Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 3. Drucker P. F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 4. Gajowiak M. (2011), Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy - wybrane aspekty, [w:] Z. Tomczonek, J. Prystrom (red.), Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa.
 5. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A. Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 7. Kuder D. (2008), Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym [w:] D. Kopycińska (red.) Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 8. Kupczyk R. (2010), Wpływ kapitału społecznego na procesy gospodarcze i społeczne, [w:] M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja, CeDeWu, Warszawa.
 9. Lawley D. (2006), Creating trust in virtual teams at Orange, "Knowledge Management", nr 9(2).
 10. Lipnack J., Stamps J. (1997), Virtual teams: Reaching across space, time, and organizations with technology, John Wiley, New York.
 11. Pretty J., Ward H. (2001), Social Capital in the Environment, "World Development", vol. 29. nr. 2.
 12. Przybysz J. (2011), Kapitał społeczny a poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), "Optimum. Studia ekonomiczne", nr 2(50).
 13. Ratajczak-Mrozek M. (2010), Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 14. Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, PP, Poznań.
 15. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.
 16. Wyrwicka M.K. (2011), Sieci gospodarcze Wielkopolski, [w:] M.K. Wyrwicka (red.), Foresight. Sieci gospodarcze Wielkopolski - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Raport końcowy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 17. Wyrwicka M.K., Werner K. (2010), Tendencje w kształtowaniu relacji w sieciach gospodarczych, [w:] M.K. Wyrwicka (red.), Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 18. Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu