BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sasinowski Henryk (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Futurologiczne trendy polskiej transformacji w I połowie XXI wieku
Futurological Trends in Polish Transformation in the First Half of the Twenty-first Century
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 315-327, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Prognozowanie, Analiza trendu, Warunek sine qua non
Systemic transformations in the economy, Forecasting, Trend analysis, Sine qua non condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotą, a zarazem celem tego artykułu jest poszukiwanie potencjalnych i optymalnych trendów transformacji w polskiej przestrzeni gospodarczej w okresie I połowy XXI wieku. Właśnie generowanie optymalnego sposobu widzenia rzeczywistości, z akcentem na preferowaną koncepcję zrównoważonego rozwoju, postrzegam jako kierunek nadrzędny a zarazem warunek sine qua non zachowania równowagi na Ziemi. Kryterium zrównoważonego rozwoju w ramach rozważań futurologicznych, to racjonalny punkt odniesienia do społecznego zaangażowania podmiotów gospodarczych w procesie restrukturyzacji i rozwoju społeczno-gospodarczego jako stymulator wartości dodanej. (fragment tekstu)

The author demonstrates probable directions of transformation in Polish geopolitical and economic sphere in the first half of the twenty-first century. This is a hypothetical approach which includes major problems, an alternative paradigm of development and the vision of Poland in Europe. The transformation process analyzed in its futurological aspect through the use of trend extrapolation method has been interpreted through the paradigm of sustainable and balanced development, taking into account the factors determining changes. The main issues are: anarchy of the global order, the dynamics of Polish society, historically fixed ideological division of Polish society, exogenous global dimension, the concept of sustainable development, perspective identity of Poland in Europe. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński Z. (2013), Giants, but not hegemons, "The International Herald Tribune", 14 lutego.
 2. Czyż M. (2004), Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego i trwałego, [w:] T Łaguna (red.), Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, PB, Białystok.
 3. Hazlitt H. (1981), Economics in One Lessom, Crown Publications, New York.
 4. Kleer J. (2013), Wizja przyszłości Polski: Raport Polska 2050, [w:] "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Paradoksy futurologii roku 2050", nr 2 (61).
 5. Kukliński A. (2003), The philosophy of global change. [w:] A. Kukliński, B. Skuza (red.), Europe in the perspective of global change, Polish Association for the Club of Rome/ Officyna Wydawnicza Rewasz, Warsaw.
 6. Kukliński A. (2013), Polonia Quo Vadis? siedem problemów, [w:] "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Paradoksy futurologii roku 2050", nr 2 (61).
 7. Mączyńska E. (2013), Przemyślana przyszłość. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, [w:] "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Paradoksy futurologii roku 2050", nr 2 (61).
 8. Sasinowski H. (2000), Geografia społeczno-ekonomiczna, WSFiZ, Białystok.
 9. Sasinowski H. (2009), Zrównoważony rozwój w polityce państwa [w:] D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, WSE, Białystok.
 10. Sasinowski H. (2012), Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji. [w:] "Ekonomia i Zarządzanie", tom 4, nr 1.
 11. Toffler A. (2000), Szok przyszłości, Zysk i S-ka,Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu