BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyfert Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Krzakiewicz Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przesłanki i dylematy zastosowania koncepcji organizacji sieciowej z perspektywy zarządzania strategicznego
Condition and Dilemmas of the Use of Network Organizations from the Strategic Management Perspective
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 223-236, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Zarządzanie strategiczne, Decyzje strategiczne
Network organisations, Strategic management, Strategic decisions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad perspektywami rozwoju sieciowych struktur międzyorganizacyjnych z perspektywy zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia w artykule uczyniono omówienie podejść do koncepcji sieciowości, co w dalszej części pozwoliło na przeprowadzenie charakterystyki struktur sieciowych w ujęciu strategicznych decyzji organizacyjnych, podjęcie dyskusji nad koncepcją sieciowości w zarządzaniu strategicznym oraz na ocenę zasadności wnioskowania o wyłanianiu się nowego paradygmatu teorii zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the perspectives of network structure development from the point of view of strategic management. The paper starts with a description of the approaches to the networks concept, which later allow to carry out the characteristics of the network organizational structures in terms of strategic decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry L.L., 1983, Relationship Marketing [w:] Berry L.L., Shostack G.L., Upah G. D. (ed.), Emerging Perspectives of Service Marketing, Chicago.
 2. Bowman E.H., 2000, Strategy Change: Possible Worlds and Actual Minds, Harper & Row, New York.
 3. Dyer J.H., Singh H., 2004, The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23 (4), s. 660-679.
 4. Eccles R.G., 1981, The quasi firm in the construction industry, "Journal of Economic Behavior and Organization", Vol. 2 (4) s. 335-357.
 5. Gomes-Casseres B., 2006, The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 6. Jones C., Hesterly W.S., Borgatti S.P., 2007, A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms, "Academy of Management Review", Vol. 22 (4), s. 911-945.
 7. Lowendahl B., Revand O., 1998, Challenges to Existing Strategy Theory in a Postindustrial Society, "Strategic Management Journal", Vol. 19 (8), s. 755-774.
 8. Miles R.E., Snow C.C., 2004, Fit, Failure and the Hall of Fame: How Companies Succeed or Fail, Free Press, New York.
 9. Moore B., 1995, The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems, Harper Collins, New York.
 10. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Nohria N., Eccles R.G. (Eds.), 1992, Networks and organizations: Structure, form, and action, Harvard Business School Press, Boston.
 12. Osborne R.N., Hagedoorn J., 1997, The Institutionalization and Evolutionary Dynamics of Interorganizational Alliances and Networks, "Academy of Management Journal", Vol. 40 (2), s. 251-278.
 13. Powell T. C., 2008, The Philosophy of Strategy, "Strategic Management Journal", Vol. 23 ( 9), s. 873-880.
 14. Prahalad C.K., Hamel G., 1994, Strategy as o Fields of Study: Why Search for a New Paradigm?, "Strategic Management Journal", Vol. 15 (Summer special issue), s. 5-16.
 15. Romanowska M., 1997, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 16. Taylor B., 1995, The New Strategic Leadership - Driving Change, Getting Results, "Long Range Planning", Vol. 28 (5), s. 71- 81.
 17. Venkatraman N., Subramaniam M., 2002, Theorizing the Future of Strategy: Questions for Shaping Strategy Research in the Knowledge Economy, Sage Publications, London.
 18. Volberda H. W., 2003, Strategic Flexibility: Creating Dynamic Competitive Advantage, Oxford University Press, New York.
 19. Williamson O.E., 1996, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu