BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Paradoks osadzenia sieci - uwarunkowania metodologiczne
The Paradox of Embeddedness - Methodological Contingencies
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 237-246, schemat, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Metodologia badań
Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Research methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł rozpoznaje paradoks osadzenia z perspektywy metodologicznej. Wskazuje na krzywoliniową relację każdego z wymiarów osadzenia względem zmiennych zależnych, takich jak efektywność, innowacyjność czy przewaga konkurencyjna. Następnie, przedstawia wyniki badań empirycznych, które potwierdzają krzywoliniową relację każdego z wymiarów względem konkurencyjności, ale także na liniową relację całego konceptu. Artykuł identyfikuje cztery ograniczenia metodologiczne dotychczasowych badań: słabość perspektywy teoretycznej, pomiaru, analizy danych oraz stosowanych metod. Na tej podstawie formułuje wskazania do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

This paper investigates the paradox of embeddedness through the lens of currently adopted methods. It points out to the curvilinear relationship between embeddedness dimensions, or facets and variables of interest in management, such as efficiency, innovation or competitive advantage. Next, some empirical results are developed to show that for social capital the curvilinear relationship stands as far as facets are concerned, but when it comes to the general concept, there is evidence of linearity. The paper discusses four shortcomings of research, connected with: theoretical perspective, measures validity, data analysis, and methods adopted. In conclusion some indications for further research are outlined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell, J., Den Ouden, B., Ziggers, G. Dynamics of Cooperation: At the Brink of Irrelevance, Journal of Management Studies 2006, Vol. 43, Nr 7, s. 1607-1619.
 2. Boyd, B., Gove, S., Hitt, M., Construct Measurement in Strategic Management Research: Illusion or Reality? Strategic Management Journal 2005, Vol. 26, s. 239-257.
 3. Lazzarini, S., The Transition from Alliance Networks to Multilateral Alliances in the Global Airline Industry, Brazilian Administrative Review 2008, Vol. 5, Nr 1, s. 19-36.
 4. Combs, J., Big Samples and Small Effects: Let's Not Trade Relevance and Rigor for Power, Academy of Management Journal 2010, Vol. 53, Nr 1, s. 9-13.
 5. Czakon, W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012 (a).
 6. Czakon, W., Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji 2012, Nr 10, s. 7-10 (b).
 7. Krupski, R., Redundancja zasobów i procedur jako panaceum na niepewność otoczenia. Organization and Mangement 2012, Vol. 2, Nr 151, s. 11-22.
 8. Lee, A., Rigor and Relevance In MIS Research: Beyond the Approach of Positivism Alone, MIS Quarterly 1999, Vol. 23, Nr 1, s. 29-34.
 9. Goerzen, A., Beamish, P., The Effect of Alliance Network Diversity on Multinational Enterprise Performance, "Strategic Management Journal" 2005, Vol. 26, s. 333-354.
 10. Gulati, R., Garguilo, M., Where Do Interorganizational Networks Come From? American Journal of Sociology 1999, Vol. 104, Nr 5, s. 1439-1493.
 11. Lewis, M., Exploring Paradox: Toward a More Comprehensive Guide, Academy of Management Review 2000, Vol. 25, Nr 4, s. 760-776.
 12. Niemczyk, J., Chciałbyś coś odkryć?, Przegląd Organizacji 2009, Nr 10, s. 3-5.
 13. Shah, S., Corley, K., Building Better Theory by Bridging the Quantitative-Qualitative Divide, Journal of Management Studies 2006, Vol. 43, Nr 6, s. 1821-1835.
 14. Stańczyk-Hugiet, E., Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, Przegląd Organizacji 2011, Nr 5, s. 8-11.
 15. Sułkowski, Ł., Natura poznania w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji 2011, Nr 10, s. 6-8.
 16. Uzzi, B., The Sources and Consequences of Embeddedness, American Sociological Review 1996, Vol. 61, Nr 4, s. 674-698.
 17. Uzzi, B. Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, "Administrative Science Quarterly" 1997, Vol. 42, Nr 1, s. 35-67.
 18. Weick, K., Theory Construction as Disciplined Reflexivity: Tradeoffs in the 1990s. Academy of Management Review 1999, Vol. 24, Nr 4, s. 797-806.
 19. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, R. Krupski (Red.), PWE Warszawa, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu