BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zdolności dynamiczne jako przedmiot eksploracji naukowej zarządzania strategicznego
Dynamic Capabilities as Object of Scientific Exploration of Strategic Management
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 261-271, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Zarządzanie strategiczne, Analiza zdolności strategicznych przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Dynamic capabilities, Strategic management, Company's strategic ability analysis, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedmiotem rozważań jest rola zdolności dynamicznych i zdolności zwykłych w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Rozważania zawarte w artykule wzmocniły argumenty za tym, że gdy dynamizm otoczenia zwiększa się jednocześnie rośnie ranga zdolności dynamicznych w utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the role of both dynamic and ordinary capabilities in building competitive advantage. Considerations made in the paper suport the thesis according to which the increase in environment dynamism raises the importance of dynamic capabilities in maintaining competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal R., Helfat C.E., Strategic renewal of organizations, "Organization Science" 2009, Vol. 20, No. 2.
 2. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1, s. 102.
 3. Blyler M., Coff R., Dynamic capabilities, social capital and rent appropriation: Ties that split pies, "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24, No. 7.
 4. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 5. Bratnicki M., Przedsiębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwałej, wysokiej efektywności przedsiębiorstwa [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. Jagoda H., Lichtarski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 6. Bratnicki M., Strategiczna rola przedsiębiorczości w kształtowaniu rozwoju organizacji [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, red. Krupski R., Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003.
 7. Cygler J., Kooperencja jako stymulator budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, red. Adamik A., Lachiewicz S., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 8. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 9. de Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 10. Drnevich P.L., Kriauciunas A.P., Clarifying the conditions and limits of the contributions of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance, "Strategic Management Journal" 2011, Vol. 32, No. 11.
 11. Eisenhardt K.M., Martin J.A.M., Dynamic capabilities: What are they?, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, No. 10/11.
 12. Feldman M.S., Organizational routines as a source of continuous change, "Organization Science", 2000, Vol. 11, No. 6.
 13. Foss N.J., Heimeriks K.H., Winter S.G., Zollo M., A Hegelian Dialogue on the Micro-Foundations of Organizational Routines and Capabilities, "European Management Review", 2012, Vol. 9.
 14. Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E., Strategic Management: Competitiveness and Globalization, South-Western Publishing, Cincinnati 2004, za: Bratnicki M., Renta przedsiębiorczości w statycznych i dynamicznych otoczeniach, w: Antoszkiewicz J. (red.), Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007.
 15. Leonard-Barton D., Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development, "Strategic Management Journal" 1992, No. 1.
 16. Macher J.T., Mowery D.C., Measuring Dynamic Capabilities: Practices and Performance in Semiconductor Manufacturing, "British Journal of Management", 2009 Vol. 20.
 17. Makadok R., Toward a synthesis of the resource-based and dynamiccapability views of rent creation, "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 5.
 18. Słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 19. Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 20. Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No. 7.
 21. Teece D.J., Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, "Journal of Management Studies" 2012, Vol. 49, No. 8.
 22. Wang C.K., Ang B.L., Determinants of venture performance in Singapore, "Journal of Small Business Management" 2004, Vol. 42, No. 4.
 23. Zollo M., Winter S.G., Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities, "Organization Science", 2002, Vol. 13.
 24. Zollo, M., Reuer J.J., Singh H., Interorganizational routines and performance in strategic alliances, "Organization Science", 2002, Vol. 13, No. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu