BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Adam (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Modele zrównoważonego biznesu - miejsce i rola w koncepcji zarządzania strategicznego
Sustainable Business Models - the Place and the Role in the Concept of Strategic Management
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 283-295, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Modele biznesowe, Wartość przedsiębiorstwa
Strategic management, Business models, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Burzliwe otoczenie rynkowe wprowadza do przedsiębiorstw w nim funkcjonujących potrzebę poszukiwania najbardziej efektywnych i skutecznych rozwiązań biznesowych gwarantujących osiąganie przez nie przewag konkurencyjnych. Przedsiębiorstwa, aby się wyróżniać muszą z jednej strony budować unikatowe modele biznesu a z drugiej strony umiejętnie je wdrażać poprzez dynamicznie realizowane strategie. Celem artykułu jest przedstawienie założeń teoretycznych i rozwiązań praktycznych stosowania przez przedsiębiorstwa modeli zrównoważonego biznesu na tle koncepcji zarządzania strategicznego. Zakres artykułu dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstw w obecnej sytuacji gospodarczej, konstruowania przez nie modeli biznesu i stosowania przez nie różnych podejść do zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

Turbulent environment in the business market generate in the companies a needs to find the most efficient and effective business solutions. This solutions guarantees the measures for achieving their competitive advantages. Companies need to build a unique business models and dynamically implemented strategies. The purpose of this article is to present the theoretical assumptions and practices solutions in construction of sustainable business models against the background of the concept of strategic management. The scope of the article concerns the performance of the current economic environment, construction their business models and their different approaches to strategic management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 2. Daud Ahmed M., Sundaram D., Sustainability modelling and reporting: From roadmap to implementation, Decision Support Systems 53, 2012.
 3. Krupski R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Praca naukowa Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 4. Nesterowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, konkurowanie w warunkach ciągłej zmiany i niepewności, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 5. Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 6. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 7. Abidin N.Z., Pasquire Ch.L., Revolutionize value management: A mode towards sustainability, International Journal of Project Management 25, 2007.
 8. Kaplan R. S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. B. Maelicke, Managment in Sozialen Organizationen Ganzheitliche ung Sozialökolgische Organisationsentwicklung für Non - Profit - Unternehmen, Blätter der Wohlfahrtpflege, 136 (3).
 10. Warschat J., Wagner K., Hauss I., Measurement System of the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sector, w IST 1999, Workshop on Intelectual Capital/Intangible Investments, Helsinki, European Commision, 1999.
 11. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu