BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyjas Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola i wpływ sektora na decyzje strategiczne przedsiębiorstwa
The Role and Influence of Industry on Company's Strategies
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 297-307, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Analiza sektorowa, Ekonomia, Proces zarządzania, Zarządzanie strategiczne
Sectorial analysis, Economics, Management process, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie alternatywnych metod rozumienia sektorów z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi z zakresu ekonomii sektorowej. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez D'Aveniego [1994] każdy z sektorów może być zaklasyfikowany do jednego z czterech rodzajów. Klasyczne metody analityczne oparte są na paradygmacie structure-conduct-performance, podczas gdy metody nowoczesne opierają się na dynamice konkurencyjnej i zjawisku hiperkonkurowania. Obie grupy mogą znacząco wzbogacić tradycyjny model analizowania sektora zgodny z procesem zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present the alternative methods of industry analysis with the use of traditional and modern industrialorganization economics tools. According to D'Aveni classifying system every industry may be classified to one of four types. Traditional analytical methods are based on structure-conduct-performance paradigm while modern methods rely on competitive dynamics and hypercompetition. Both groups of methods may substantially enrich a classical model of analyzing and industry according to strategic management theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (Ed.), From strategic planning to strategic management, John Wiley and Sons, New York 1976.
 2. Bagwell K., The Economic Analysis of Advertising, [w:] Armstrong M., Porter R.H., Handbook of Industrial Organization, Vol. 3, Elsevier North Holland, Amsterdam, 2007, ss. 1701-1844.
 3. Bain J.S., Barriers to new competition, Cambridge, Harvard University Press, 1956.
 4. Besanko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S., Economics of Strategy, Wiley, 2004.
 5. Carlton D.W., Perloff J.M., Modern Industrial Organization, PEARSON, Addison Wesley, 2005.
 6. D'Aveni R.A., Hypercompetition. Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Press, New York, 1994.
 7. Farrell J., Klemperer P., Coordination and Lock-in: Competition with Switching Costs and Network Effects, [w:] Armstrong M., Porter R.H., Handbook of Industrial Organization, Vol. 3, Elsevier North Holland, Amsterdam, 2007, ss. 1967-2072.
 8. Ghemawat P., Competition and Business Strategy in Historical Perspective, Business History Review, vol. 76, Spring 2002, ss. 37-74.
 9. Hambrick D.C., Chen M.-J., New academic field as admittance-seeking social movements: the case of strategic management, Academy of Management Review, 33, 2008, ss. 32-54.
 10. Mason E.S., Price and production policies of large scale enterprises, American Economic Review, vol. 29, 1939, ss. 61-74.
 11. Matyjas Z., Koncepcja grup strategicznych - w stronę dynamicznych modeli konkurowania (przegląd badań światowych), [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol. 2, Folia Oeconomica 258, 2011, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 77-93.
 12. Perry M.K., Vertical Integration: Determinants and Effects, [w:] R. Schmalensee, R.D. Willig (Eds.), Handbook of Industrial Organization. Vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam, 1989, ss. 183-258.
 13. Porter M.E., The Contributions of Industrial Organization To Strategic Management, Academy of Management Review, vol. 6, 1981, ss. 609-620.
 14. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. 2007 nr 251 poz. 1885.
 16. Schmalensee R., Inter-Industry Studies of Structure and Performance, [w:] R. Schmalensee, R.D. Willig (Eds.), Handbook of Industrial Organization. Vol. 2, Elsevier North Holland, Amsterdam, 1989, ss. 951-1009.
 17. Smith K.G., Ferrier W.J., Ndofor H., Competitive Dynamics Research: Critique and Future Directions, [w:] M. A. Hitt, R.E. Freeman, J.S. Harrison, Handbook of Strategic Management, Blackwell, London, 2001.
 18. Waldman D.E., Jensen E.J., Industrial Organization. Theory and Practice, PEARSON, Addison Wesley, 2007.
 19. Williamson O.E., Transaction Cost Economics, [w:] R. Schmalensee, R.D. Willig (Eds.), Handbook of Industrial Organization. Vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam, 1989, ss. 135-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu