BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczewski Marian (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
Tytuł
Intelektualna działalność człowieka elementem komputerowej symulacji w procesach zarządzania
Intellectual Human Activity as Element Computer Simulation in the Processes of Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 21-28, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Proces zarządzania, Symulacje komputerowe, Systemy ekspertowe, Rozwój technologiczny
Management process, Computing simulation, Expert systems, Technological development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono sposoby komputerowej symulacji intelektualnej działalności człowieka, gdzie wiedza ekspertów - specjalistów w danej dziedzinie jest zakodowana w postaci symbolicznych wyrażeń stanowiących odpowiednie zestawy faktów i reguł postępowania, tworząc w efekcie programy nazwane systemami ekspertowymi. Tak utworzone specjalizowane programy komputerowe są niezwykle przydatne w zarządzaniu organizacjami, w tym różnego rodzaju przedsiębiorstwami. Przedstawiono opis systemów ekspertowych, które ułatwiają podejmowanie decyzji organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych itp.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses how computer simulation of human intellectual activity where knowledge of experts-experts in the field is encoded in the form of symboliced pressions which constitute an appropriate set of facts and rules of conduct, in effect creating a program called expert systems. This formed specialized computer programs are extremely useful in the management of organizations, including various types of businesses. A description of expert systems that facilitate the decision-making organizational, economic, social, etc.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białko M., Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005.
  2. Kopczewski M., Modelowanie inżynierii teleinformatyki. Wybrane zastosowania, Koszalin 2008.
  3. Kopczewski M., Narzędzia sztucznej inteligencji w procesie podejmowania decyzji, Koszalin 2006.
  4. Polonka J. System ekspercki dla oceny płynności finansowej banku komercyjnego, AE, Katowice 1994.
  5. Sroka H., Systemy ekspertowe - komputerowe wspomagania decyzji w zarządzaniu i finansach, AE Katowice 2004.
  6. Sutton R., Pleffer J., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  7. Wawrzyniak B., Od koncepcji do praktyki zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr, WSPIZ, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu