BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słomski Wojciech (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Sytuacjonizm w etyce współczesnej
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 1, s. 71-79, bibliogr. 21 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Etyka, Filozofia, Filozofia człowieka, Filozofia moralna, Etyka chrześcijańska
Ethics, Philosophy, Human philosophy, Moral philosophy, Christian ethics
Abstrakt
W rozwiązywaniu rzeczywistych konfliktów moralnych (w społeczeństwach zachodnich, do których i my należymy) stasuje się kilka strategii, z których jednak żadna nie wydaje się zadowalająca. Jednostka może przede wszystkim uznać własna moralność za uniwersalną, co prowadzi zawsze do jakiejś formy nietolerancji wobec poglądów z tą moralnością sprzecznych (z taką postawą mamy do czynienia z przypadku moralności opartej na religii). Skutki owej nietolerancji w znacznej mierze łagodzi przeświadczenie, iż w gruncie rzeczy w społeczeństwach zachodnich istnieje pewien zbiór norm moralnych akceptowanych przez wszystkich, a ewentualne rozbieżności dotyczą jedynie mniej istotnych szczegółów. Możemy także zaakceptować określoną moralność, jednocześnie zawieszając sąd na temat jej słuszności, wówczas jednak popadamy w relatywizm [Kołakowski, 1989]. Możemy wreszcie (i właśnie ten rodzaj sytuacji ma zapewne na myśli Z. Bauman) jak gdyby zawiesić sam moment wyboru określonej moralności, usiłując jednocześnie postępować tak, jakbyśmy jakąś moralność akceptowali. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baier, K. 1958. The Moral point of View: A Rational Basis of Ethics, New York.
 2. Balaž, I. 2005. Problemy masmedialnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobra kniha, Roč. XV., č.: 3.
 3. Bauman, Z. 1996. Etyka ponowczesna, Warszawa.
 4. Belas, L. 2006. Dejny a polityka, Presov.
 5. Dower, N. 2002. Nędza na świecie, w: Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa.
 6. Gołoś, M. 2009. Filozofia polityki Niccolo Machiavellego, w: Człowiek - świat - filozofia, red. W. Słomski, Warszawa.
 7. Gołoś, M. 2009. Koncepcja jednostki ludzkiej w filozofii Adama Smitha, in: Navigare necesse est, Warszawa.
 8. Hare, R. M. 1981. Moral Thinking: Its Levels, Method and Point, Oxford.
 9. Kołakowski, L. 1989. Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968, Warszawa.
 10. MacIntyre, A. 1996. Dziedzictwo cnoty, Warszawa.
 11. MacIntyre, A. 2003. Krótka historia etyki, Warszawa
 12. Oderberg, D. S. 2000. Moral Theory: a. Non-Consequentialis Approach,Oxford.
 13. Ossowska, M. 1966. Podstawy nauki o moralności, Warszawa.
 14. Rawls, J. 1994. Teoria sprawiedliwości, Warszawa.
 15. Ryle, G. 1949. The Consept of Mind, London
 16. Ryziński, R. 2009. Kilka wybranych XX wiecznych teorii tekstu i literatury, in: "Facere veritatem in caritate", dz. zb. pod. red. D. Patera, R.Krola, Warszawa.
 17. Singer, P. 1979. Practical Ethics, Cambridge.
 18. Sobkowiak, J. 2004. Spor o kształt świata w kontekście "nowego porządku moralnego", w: Spór o człowieka - spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, ed. J. Nagornego, J. Gocko, Lublin.
 19. Stolarik, S. 1997. Zbytočna filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
 20. Taylor, Ch. 2002. Etyka autentyczności, Kraków.
 21. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu