BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nazaruk Bazyli
Tytuł
Aspekt religijny poezji Bohdana Ihora Antonycza
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 1, s. 119-142, bibliogr. 18 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Religia, Literatura
Religion, Literature
Abstrakt
Kwestia pierwiastka religijności oraz sposoby i formy jego uzewnętrzniania się w dziele sztuki mają zazwyczaj charakter niezwykle złożony i zróżnicowany. Badacz tego zagadnienia w sposób nieunikniony podejmuje ryzyko trudności analityczno-interpretacyjnych związanych z sytuacją poezji religijnej, gdyż wkracza na teren w znacznej mierze wciąż jeszcze niestabilny i niejednoznaczny pod względem terminologicznym, mimo iż, określenie poezja religijna jest mocno zadomowione w ogólnej świadomości" [Jasińska-Wojtkowska, 1996: 9]. Współczesny rozwój religiologii, przemiany poezji oraz dorobek współczesnego literaturoznawstwa, zwłaszcza w zakresie badań struktury dzieła literackiego - splot nawet tych kilku (obok jeszcze innych) czynników sprawia, że "każda próba przekształcenia nieprecyzyjnej nazwy [poezji religijnej - B. N.] w termin stanowi wciąż crux interpretatum zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i pragmatycznym, co wyraża się nader ograniczoną stosowalnością wobec dużej części konkretnego materiału obserwacji." (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aнтонич Б. І. 1967. Зібрані твори, зредагували Святослав Гординський і Богдан Рубчак, Нью-Йорк-Вінніпеґ.
 2. Dybciak, K. Religia a literatura. Zarys problematyki badań, in: Dybciak,K. Z pogranicza.
 3. Jasińska-Wojtkowska, M. 1996. Sytuacja poezji religijnej, in: To co boskie,to co ludzkie, Wrocław.
 4. Kadylak, J. 1990. Anaforyczny aspekt idei harmonii w kulturze Starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego, Warszawa.
 5. Kopaliński, Wł. 1985. Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.
 6. Łydka, W. 1989. Religia, in: Słownik teologiczny, Katowice.
 7. Sacrum w literaturze. 1983. Lublin.
 8. Знойко, О. 1989. Міфи Київської землі, Київ.
 9. Ільницький, М. 1989. Четвертий перстень [у:] Слово про Антонича, Львів.
 10. Ласло-Куцюк, М. 1994. Боги світла і боги темряви, Бухарест.
 11. Махно, В. 1997. Специфіка художнього мислення Богдана-Ігоря Антонича [у:] Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету, Тернопіль.
 12. Махно, В. 1997. Специфіка художнього мистецтва Богдана Ігоря Антонича [у:] Наукові записки..., Тернопіль.
 13. Невідомська, Л. 2000. Образи і символи поетичного міфосвіту Богдана-Ігоря Антонича: лінгвістична інтерпретація, in: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t. X, Warszawa.
 14. Новикова, М. 1998. Міфосвіт Антонича: Передмова [у:] Б.-І. Антонич, Твори, Київ.
 15. Рубчак, Б. 1989. Поетичне бачення землі: три слов'янські варіанти [у:] Слово про Антонина, Львів.
 16. Рубчак, Б. 1989. Поетичне бачення землі: три слов'янські варіанти [у:] Слово про Антонича, Львів.
 17. Салига, Т 1999. Молимось, Боже єдиний [у:] Слово благовісту. Українська релігійна поезія, Львів.
 18. Соловей, В. 1999. Українська філософська лірика, Київ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu