BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nesterčuk Û.A. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina), Guzar B.S. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina)
Tytuł
Problemy finansirovaniâ innovacionnogo razvitiâ v Ukraine
Problems of Financing of Innovative Development in Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2014, t. 20, s. 213-220, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy gospodarcze i społeczne na tle gospodarki Polski i Świata
Słowa kluczowe
Innowacje, Źródła finansowania
Innovations, Source of financing
Uwagi
summ., res.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia rozwoju innowacyjnego na Ukrainie oraz zanalizowano główne źródła finansowania działalności innowacyjnej. Na przykładzie międzynarodowych doświadczeń zaproponowano sposoby ulepszenia mechanizmu finansowania innowacji.

The necessity of introduction of innovative development in Ukraine is grounded, the main sources of financing of innovative development in the country are analyzed and the directions of improvement of financing mechanism of innovation using the international experience are suggested in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Власова И. Особенности финансирования инновационной сферы в развитых странах / И. Власова // Вестник КНТЭУ. - 2009. - № 1. - С. 36-46.
 2. Головинов О.Н. Приоритетные направления развития и проблемы финансирования инновационной деятельности [Электронный ресурс] / А.Н. Головінов, А.І. Ковтун. - Режим доступа: http://www.rusnauka.com11_EISN_2010/Economics/64084.doc.htm.
 3. Гросул В.А. Проблемы инновационной деятельности в Украине / В.А. Гросул //Бюллетень Международного Нобелевского форума. - 2010. - №1(3). - Т.1. - С. 76-82.
 4. Зинько Н. Инструменты стимулирования инновационной деятельности (на примере Индии, Ирландии, Сингапура, Финляндии, Японии) / Н. Зинько // Региональная экономика. - 2006. - № 4. - С. 25-27.
 5. Коринько М.Д. Инновации в деятельности субъектов хозяйствования / М.Д. Коринько // Актуальные проблемы экономики. - 2009. - №5(95). - С. 149-153.
 6. Патон Б.Е. Наука - инновациям / Б.Е. Патон // Наука и инновации. - 2008. - №5. - С. 19-20.
 7. Рожко А.Д. Финансово-кредитные рычаги инновационного развития Украины / А.Д. Рожко // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2005. - №10. - С. 50.
 8. Фонд Рината Ахметова выступает за государственное финансирование инноваций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2010/09/20/27292.
 9. Чернова О.В. Налоговое стимулирование инновационной деятельности / А.В. Чернова // Инновации. - 2007. - №7. - С. 18-19.
 10. Шумская С. Бегство капитала из украинской экономики: анализ и оценка по данным платежного баланса / С. Шумская // Экономическая теория. - 2008. - №4. - С. 56-77.
 11. Государственный комитет статистики Украины [Электронныйресурс]. - Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua.
 12. Проект «Стратегии инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях глобализационных вызовов» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.pir.dp.ua/uploads/ StrategizInnovRazvitiyaUkr.doc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu