BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nepočatenko E.A. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina), Barabaš L.V. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina)
Tytuł
Sovremennyj mehanizm nalogoobloženiâ dohodov fizičeskih lic i puti ego soveršenstvovaniâ
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2014, t. 20, s. 227-234, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy gospodarcze i społeczne na tle gospodarki Polski i Świata
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Taxation, Individual income tax
Uwagi
summ., res.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Zbadano cechy mechanizmu opodatkowania osób fizycznych na Ukrainie. Zwrócono uwagę na słabe punkty w systemie indywidualnego opodatkowania oraz w oparciu o międzynarodowe doświadczenia zaproponowano sposoby zwiększenia wydajności omawianego mechanizmu.

In the article authors consider the peculiarities of functioning of the mechanism of Personal Income Taxation in Ukraine. They analyze the problem areas in the system of individual taxation, consider foreign experience of its existence and suggest ways of improving activities of the mentioned mechanism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Налоговый кодекс Грузии; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://taxpravo.ru/law/99110-glava_24_sovokupnyj_dohod.
 2. Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення: Наказ Мінпраці України, Мінекономіки, Держкомстату України від 17.05.2000 № 109/95/157; [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00.
 3. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. № 656; [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-п.
 4. Статистичний щорічник України за 2010 рік / [За редакцією О. Г. Осауленка]. - К.: Август Трейд, 2011. - 560 с.
 5. Теневой сектор в экономике Европы пошел в наступление; [Электронный ресурс] // Новые Известия. - 2009. - 21 апреля. - Режим доступа: http://www.novopol.ru/text66378.html.
 6. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання: аналітична доповідь. - К.: НІСД, 2011. - 31 с.
 7. Чугунов І. Я. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансово-економічного регулювання / І. Я. Чугунов, А. Б. Ігнатенко // Фінанси України. - 2006. -№ 4. - С. 3-14.
 8. Щомісячний моніторинг основних індикаторів бюджетної та банківської систем України станом на 01.01.2012; [Електронний ресурс] / Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. - Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/ File/Monitor%20Mounth-2011/2011_12_bank&budget_new_ukr.pdf.
 9. Щомісячний моніторинг основних індикаторів бюджетної та банківської систем України станом на 01.01.2011 р.; [Електронний ресурс] / Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. - Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/ File/Month%20bankbudget/2010/2010_12_bank&budget_new_ukr.pdf
 10. GfK Purchasing Power Europe 2008, GfK GeoMarketing.
 11. The Influence of the economic crisis on the underground economy in Germany and the other OECD-countries in 2010: a (further) increase; [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/LatestResearch2010/ShadEcOECD2010.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu